Plus wspiera bezpieczeństwo w górach

Operator sieci Plus, od lat współpracujący z górskimi służbami ratowniczymi, również w tym roku wsparł Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w sprzęt ułatwiający pracę i pozwalający przyspieszyć akcje ratunkowe:
• ze środków Fundacji Grupy Vodafone zakupiono siedem quadów Yamaha Grizzly 550 dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR,
• w 25 lokalizacjach wskazanych przez Grupy GOPR zainstalowane zostaną ekrany Systemu Informacji Wizualnej dla Turystów.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe było pierwszą instytucją w Polsce wykorzystującą w pracy pojazdy czterokołowe. Wprowadzenie do działań ratowniczych pojazdów czterokołowych, wyposażonych w przyczepki do transportu poszkodowanych, pozwoliło na szybsze dotarcie do poszkodowanego, zwiększyło komfort i bezpieczeństwo jego transportu. Tam gdzie kończy się droga dojazdu samochodu terenowego, ratownicy przesiadają się na czterokołowce i dojeżdżają do miejsc gdzie dotarcie do poszkodowanego możliwe jest wyłącznie na nogach, czyli jak mawiają ratownicy „na bucie”. Czterokołowce niejednokrotnie są jedyną możliwością, z wyłączeniem skuterów śnieżnych w okresie zimowym, dotarcia z zaopatrzeniem do dyżurek ratowniczych położonych wysoko w górach. W trakcie obecnej zimy ze środków przekazanych przez Fundację Grupy Vodafone, udziałowca Polkomtel S.A., zakupiono siedem quadów Yamaha Grizzly 550 dla wszystkich Grup Regionalnych GOPR.

Ratownicy z Grup Regionalnych GOPR z nowymi quadami
„Czterokołowce są niezastąpione w czasie powadzenia akcji i wypraw poszukiwawczych. Ich wykorzystanie pozwala szybko i skutecznie przeszukać duże kompleksy leśne. Pozwalają na szybkie dotarcie ratowników wraz ze sprzętem na miejsce zdarzenie i podjęcie działań ratowniczych. Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić działania ratowników górskich GOPR bez pojazdów czterokołowych.” – powiedział Naczelnik GOPR Jacek Dębicki – „Zakupione ze środków Fundacji Grupy Vodafone quady trafią po jednej sztuce do siedmiu Grup Regionalnych GOPR.”
Jest to już kolejne wsparcie finansowe GOPR przez Fundację Grupy Vodafone w ostatnich latach. Do tej pory dzięki środkom z Fundacji zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny i ratowniczy oraz sprzęt do nawigacji satelitarnej la wszystkich ratowników zawodowych GOPR.
Już w styczniu, w 25 lokalizacjach wskazanych przez Grupy Regionalne GOPR, rozpocznie się instalacja nowoczesnego Systemu Informacji Wizualnej dla Turystów. System wykorzystuje 42-calowe monitory, które będą rozmieszczone na terenie pracy wszystkich grup ratowniczych. Pozwala on na przekazywanie aktualnych warunków turystycznych, informacji o zagrożeniach atmosferycznych oraz komunikatów ratowników górskich. Każda z Grup Regionalnych GOPR będzie we własnym zakresie aktualizowała treści pojawiające się na monitorach znajdujących się na terenie jej działania.

Informacje dostarczane są poprzez nowoczesny system zdalnego zarządzania treścią z wykorzystaniem usługi iPlus – bezprzewodowego dostępu do internetu. Redaktorem serwisu jest ratownik dyżurny GOPR. Informacje podawane na monitorach mogą być aktualizowane co 10 minut i może z nich korzystać za darmo każdy turysta.

Zestawy będą montowane w miejscach wskazanych przez Naczelników poszczególnych Grup Regionalnych GOPR. Głównym kryterium wyboru lokalizacji jest duża liczba turystów mogących skorzystać z informacji prezentowanych na monitorach. Instalowana będzie następująca liczba ekranów:
• Grupa Beskidzka – 4,
• Grupa Bieszczadzka – 4,
• Grupa Jurajska – 2,
• Grupa Karkonoska – 4,
• Grupa Krynicka – 3,
• Grupa Podhalańska – 4,
• Grupa Wałbrzysko-Kłodzka – 4.
System Informacji Wizualnej dla Turystów może być poszerzany o kolejne lokalizacje.
Warto podkreślić, że System Informacji Wizualnej dla Turystów funkcjonuje już od roku w Tatrach.
Jak powiedział Dariusz Matuszak Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel SA – „Wszystkie działania podejmowane przez operatora sieci Plus mają na celu poprawę bezpieczeństwa w górach zarówno przez promowanie turystyki i bezpiecznych zachowań, jak i ułatwianie pracy oraz przyspieszenie akcji ratunkowych górskich służb ratunkowych.”

Katarzyna Meller
Rzecznik prasowy sieci Plus