Pod Dębicą wybudowany zostanie zamek

Ciekawy sposób na promocję znalazł samorząd gminy Dębica. Miejscowe władze chcą w poddębickiej wsi Podgrodzie wybudować replikę starożytnego zamczyska. Według legend, jeszcze w czasach przedpiastowskich był tam potężny gród w którym mieszkał lokalny władca – książe Bodzos. Planowane jest odtworzenie obiektu – oczywiście znacznie mniejszego przystosowanego do potrzeb turystów. Powstałby on na szczycie wzgórza noszącego nazwę Maga 300 metrów nad poziomem morza.Rozpościera się stamtądpiękny widok na Dolinę Wisłoki. Z samym zamku mogłyby się odbywać różne imprezy, miedzy innymi turnieje rycerskie, co z pewnością staoby się atrakcją turystczną. Na razie trwają ustalenia kto jest właścicielem ziemi na której ma stanąć zamek. Później zostanie przygotowana dokumentacja i kosztorys. Ponieważ inwestycja z pewnością będzie bardzo kosztowna, gmina zamierza wystąpić o jej dofinansowanie z funduszy unijnych.