Podkarpackie matury z sierpniowymi poprawkami: wyniki są już znane

Obecnie mamy dostęp do wyników egzaminu maturalnego, które uwzględniają również sierpniowe poprawki. Na terenie Podkarpacia, liczba maturzystów, którzy przystąpili do poprawek, wyniosła 1476. Łącznie udało się zdobyć świadectwo dojrzałości aż 89,3% absolwentów z tego regionu.

Ciekawostką może być fakt, że w tym roku na Podkarpaciu do matury przystąpiło 15631 osób. Wśród nich, aż 1476 maturzystów musiało skorzystać z możliwości poprawienia jednego przedmiotu w sierpniu, po wcześniejszym napisaniu egzaminów z wszystkich obowiązkowych przedmiotów w części ustnej i pisemnej oraz dodatkowo jednego przedmiotu pisemnego.

W tym roku zorganizowano egzamin maturalny w dwóch różnych formułach. Pierwsza z nich obejmowała tegorocznych absolwentów liceum ogólnokształcącego trwającego cztery lata. Druga formuła (znana jako formuła 2015) dotyczyła natomiast absolwentów technikum także czteroletniego, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia.