Pochwała dla uczniów z Lubaczowa za triumf w Podkarpackim Konkursie na Esej

W Lubaczowie, Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się osiągnięciem swoich studentów, którzy zdobyli laury w trzeciej edycji Podkarpackiego Konkursu na Esej. Ten konkurs daje możliwość młodym pisarzom do podzielenia się swoimi myślami i przemyśleniami na temat wyzwań, jakie stawia przed nimi dynamicznie zmieniający się świat.

Komisja konkursowa pochwaliła twórczość dwóch obiecujących studentów z lubaczowskiego liceum – Kingi Malik i Michała Bębnika. Obie prace były tworzone pod uważnym nadzorem pani Doroty Krzowskiej-Ważnej. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na pytanie: „Jakie prawdy o nas samych odsłaniają relacje z innym człowiekiem?” To zastanowienie nad istotą relacji międzyludzkich skłoniło młodych autorów do głębokiego zrozumienia, jak te relacje wpływają na nasze własne postrzeganie siebie i otaczającego nas świata.

Kinga i Michał, jako laureaci konkursu, otrzymali nagrodę w postaci stypendium w wysokości 25 000 złotych, które mogą wykorzystać na studia w dowolnym ośrodku edukacyjnym należącym do Collegium Humanum. To niezwykła szansa dla tych utalentowanych młodych ludzi, która otwiera przed nimi nowe możliwości w dziedzinie edukacji i rozwoju kariery zawodowej.