Podkarpackie Miodobranie w Kołaczycach

Pokazy pozyskiwania miodu, kiermasz wyrobów i akcesoriów pszczelarskich czy degustacja różnych gatunków miodów to tylko niektóre atrakcje dwudniowego „Podkarpackiego Miodobrania”, którego organizatorem po raz pierwszy była gmina Kołaczyce.
Imprezę rozpoczęła w sobotę konferencja poświęcona nowoczesnym sposobom pozyskiwania miodu. Uczestniczyło w niej około osiemdziesięciu słuchaczy. Obecni byli pszczelarze zrzeszeni w Pogórzańskim Związku Pszczelarzy oraz osoby, które są zainteresowane pszczelarstwem. Ze swoimi referatami wystąpili: Marian Sobel oraz Zbigniew Suchodolski.

Natomiast w niedzielne słoneczne popołudnie impreza odbywała się na stadionie sportowym w Kołaczycach. Można było degustować różne gatunki miodów, na stoiskach prezentowane były wyroby i akcesoria pszczelarskie. Członkowie Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy z Jasła przygotowali również pokaz pozyskiwania miodu.

– Miodobranie to jest wydarzenie bardzo istotne w życiu pszczelarza, również w życiu pszczół, bo ich praca, ich trud to jest dzieło, które w pewnym okresie roku pszczelarz podejmuje i zbiera owoce swojej pracy. – powiedział Marian Sobel, mistrz Miodobrania.

Wójt gminy Kołaczyce uhonorowała pamiątkową statuetką Podkarpackiego Miodobrania troje zasłużonych pszczelarzy. Wyróżnieni to: Józef Bochenek (emerytowany nauczyciel, oficer AK, pszczelarz z Moderówki), Wawrzyniec Soboń (sekretarz Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy, aktywny działacz związkowy), Wanda Szetela (zasłużony pszczelarz z powiatu jasielskiego).

Statuetkę – symbol miodobrania odebrał także wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca. – One są skromne, ale one naprawdę nas wszystkich cieszą, bo są symbolem naszego Podkarpackiego Miodobrania. – mówi Małgorzata Salacha, wójt gminy Kołaczyce.

Imprezie towarzyszyły pokazy taneczne w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Honorowy patronat nad imprezą sprawował marszałek województwa podkarpackiego.

Fotorelacja z imprezy na stronie: http://www.ejaslo.pl

Wiadomość została nadesłana przez: Damian Palar