Podkarpackie Winnice

W piątek tj. 28 stycznia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła przewodniczył będzie konferencji podsumowującej pierwszy rok realizacji Programu Podkarpackie Winnice.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle przy ul. Asnyka 6.
Organizatorami Konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Do udziału w spotkaniu zaproszonych zostało ok. 110 osób, w tym: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak, Minister Finansów Mirosław Gronicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Pomajda oraz Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus, Konsul Generalny Republiki Austrii Mgr Hermine Poppeller i Jan Kurp Wojewoda Podkarpacki.

Minister Olejniczak wygłosi podczas konferencji wystąpienie na temat produkcji win gronowych w Polsce w świetle ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wraz z możliwością rejestracji produktów winiarskich na liście produktów tradycyjnych w świetle zapisów projektu tej ustawy. Omówi również propozycje Biura Oznaczeń Geograficznych przy Ministerstwie Rolnictwa dotyczącej zwolnienia drobnych producentów win gronowych z procedury szczególnego nadzoru podatkowego oraz prowadzenia produkcji w tzw. składach podatkowych.

Prezes ARiMR Wojciech Pomajda przedstawi możliwości wsparcia powstających na Podkarpaciu gospodarstw winiarskich z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dofinansowania zakupu niekwalifikowanego materiału szkółkarskiego zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

O godz. 12.15 odbędzie się konferencja prasowa połączona z degustacją produktów lokalnych.