Powstanie ścieżka Przyrodniczo-Historyczna wokół Lutowisk

W dniu 11 kwietnia Fundusz Partnerstwa dla Środowiska ogłosił wynik konkursu z którego to nieformalna grupa młodych ludzi z Lutowisk w porozumieniu z tutejszą Szkołą, Gminą, Nadleśnictwem oraz BdPN otrzymała
dotację do wniosku pt.: Ekomuzeum „Trzy Kultury”. Przyznano maksymalną kwotę w wysokości 15 tyś.zł. zaś cały projekt opiewa na kwotę 39 740 zł. Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej miejscowości Lutowiska poprzez aktywną ochronę zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.