Prezentacje twórców ludowych w Skansenie w Kolbuszowej

W Parku etnograficznym w Kolbuszowej odbyły się dzisiaj doroczne prezentacje twórczości ludowej. Można było zaobserwować pokazy zanikających ludowych umiejętności rzemieślniczych oraz tradycyjnych zwyczajów i obrzędów prezentowanych przez ludowe zespoły folklorystyczne. Nie zabrakło garncarzy, kowali, zabawkarzy, plecionkarzy, powroźników, bednarzy a także malarzy i rzeźbiarzy ludowych. Zainteresowani widzowie mogli pod okiem twórców uczyć sie ich rzemiosła np lepić figurki w glinie, prząść nici lniane, ubić masło w masielnicy, a potem pokosztować posmarowanego nim wiejskiego chleba.