Próba przemytu 82 tys. euro przez granicę polsko-ukraińską udaremniona przez służby celne

Podkomisarz Edyta Chabowska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, poinformowała o niedawnej próbie przemytu dużej sumy gotówki przez 40-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna ten usiłował nielegalnie przemycić przez polsko-ukraińską granicę kwotę 82 tysięcy euro.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez rzeczniczkę, operacja przerwania tego nielegalnego procederu została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Interwencja miała miejsce w Malhowicach podczas kontroli pojazdów, co jest typową procedurą w tych rejonach – wyznaczonych jako punkt odpraw dla ciężarówek powracających z Ukrainy bez ładunku.

Podkomisarz Chabowska szczegółowo opisała zdarzenie, mówiąc: „Pasażer pojazdu, 40-letni obywatel Ukrainy, przewoził gotówkę w swoim bagażu. Wobec podróżnego, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia przewozu waluty, wszczęto postępowanie karne skarbowe”.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przypomniała również, że przechodzący przez granicę państwową mają obowiązek złożenia pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę gotówki, jeżeli jej wartość przekracza 10 tysięcy euro. Wyjątkiem od tej reguły są osoby podróżujące pomiędzy krajami członkowskimi obszaru Schengen.