Program Czysta Turystyka

Program Czysta Turystyka to oferta dla małych i średnich firm sektora turystycznego i para turystycznego świadczących usługi noclegowe (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska) i gastronomiczne (restauracje, bary, karczmy, itp.).
Program Czysta Turystyka został opracowany w oparciu o doświadczenia Programu Czysty Biznes oraz Programu Zielone Szlaki Greenways realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Inicjatywa stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby dostosowania się przedsiębiorstw z branży turystycznej do trendów i standardów europejskich i światowych w gospodarce turystycznej.
Celem Programu Czysta Turystyka jest podnoszenie konkurencyjności firm z branży turystycznej poprzez podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska oraz motywowanie ich do angażowania się w działania na rzecz promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki. Program umożliwia firmom angażowanie się w długofalowe projekty na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu produktów turystycznych w oparciu o Zielone Szlaki Greenways. W realizację programu włączane są władze lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje, których działalność jest związana z sektorem turystycznym.

Certyfikat Czystej Turystyki
Każda firma/instytucja, która spełni określone kryteria może ubiegać się o Certyfikat Czystej Turystyki. Certyfikat przyznawany jest przez niezależną Kapitułę na podstawie audytu certyfikującego. Głównym założeniem certyfikatu jest stałe doskonalenie się firm uczestniczących w programie i podejmowanie przez nie nowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji o programie: http://www.epce.org.pl