Nowa Ścieżka Turystyczna w Gminie Korczyna

Zakończono prace i oddano do użytkowania ścieżkę turystyczną dla pieszych, przebiegającą wzdłuż potoku Morcinek od ul. Dolińskiej na Podzamcze. Jest ona odtworzeniem starego szlaku pieszego stanowiącego najkrótszą drogę z Korczyny do zamku Kamieniec. Ścieżka oznakowana jest ośmioma tablicami
informującymi o ciekawych miejscach znajdujących się na trasie. Wraz z oddaniem ścieżki wykonano folder, w którym znajdziemy jej opis. Wykonano również 6 tablic gminy Korczyna. Postawione są w najbardziej uczęszczanych miejscach w gminie.

Koszt całej inwestycji wyniósł 68 tys. zł, z czego 31 tys. pozyskano ze środków UE w ramach programu SAPARD oraz 20 tys. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na bieżąco staramy się rozwijać infrastrukturę turystyczną naszej gminy i przez to podnosić jej atrakcyjność dla turystów odwiedzających te strony – powiedział Wójt Korczyny Jan Zych podczas uroczystego otwarcia, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Korczyna, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Dukla, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych i wykonawców.