Cisy w Nadleśnictwie Dukla

W lasach Nadleśnictwa Dukla jest największe polskie skupisko cisów. Łącznie rośnie ich tu ponad 4 tysiące osobników w formie drzewiastej na naturalnych
stanowiskach. Drzewa te podlegają ochronie gatunkowej. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2004 roku przywrócono je pod ochronę ścisłą. (poz. 188 wykazu dziko występujących roślin objętych ochroną) Na terenie Nadleśnictwa Dukla większość cisów rośnie w rezerwatach przyrody: „Kretówki”, „Łysa Góra”, „Wadernik”, „Igiełki”, „Cisy w Malinówce”, „Cisy w Nowej Wsi”. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem – bardzo trudno się odnawia, wschody młodych siewek giną w naturze. Dlatego leśnicy podjęli starania mające na celu jego restytucję w lasach i wyprowadzenie młodego pokolenia. Przygotowano szeroki „Program czynnej ochrony naturalnych stanowisk cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Dukla”, którego autorką jest Wiesława Żywiec, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Dukla. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Eko-Fundusz.