PROMOCJA PRZEMYŚLA I REGIONU NA TARGACH TURYSTYCZNYCH W POZNANIU

W dniach 25-28 października 2006r. w Poznaniu odbywał się Międzynarodowy Salon Turystyczny TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH „tour salon 2006”. Wystawcą na targach była Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która wraz z pracownikami Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miasta Przemyśla kompleksowo promowała miasto Przemyśl. Wyjazd na targi został zorganizowany w ramach projektu pt.: „Rozwój marketingu transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa w ramach programu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka przy współpracy Euroregionu Karpackiego”.

TOUR SALON to największe targi turystyczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej edycji brało udział ponad 700 wystawców z kilkudziesięciu krajów. Ich ekspozycja zlokalizowana była w dwóch przestrzennych pawilonach o ogólnej powierzchni ponad 6 tys. m². Dwa pierwsze dni targów – 25 i 26 października zarezerwowane były dla przedstawicieli branży turystycznej, celem przeprowadzenia rozmów biznesowych i nawiązania kontaktów. Kolejne dwa dni udostępnione były publiczności, w szczególności turystom indywidualnym, studentom i uczniom szkół średnich o profilu turystycznym.

Podstawowym celem udziału PARR S.A. na targach była promocja turystyki aktywnej jako transgranicznego produktu turystycznego opartego na tradycjach związanych m.in. z uprawianiem kolarstwa, pieszych wędrówek i sportów zimowych. Kompleksowo zaprezentowaliśmy walory i atrakcje turystyczne miasta pod hasłem: „Przemyśl – miasto wyjątkowe”. Dogodne warunki sprzyjające uprawianiu turystyki aktywnej, liczne zabytki, liczne wydarzenia kulturalne oraz przygraniczność regionu były atutem naszego stoiska. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno organizatorów turystyki krajowej i zagranicznej jak i ogromnej rzeszy indywidualnych odbiorców, którzy planują spędzenie wolnego czasu w naszym mieście.

Podczas targów miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów w ramach konkursu na NAJLEPSZE POLSKIE CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. Organizatorem konkursu była Polska Organizacja Turystyczna, instytucja odpowiedzialna za promocję turystyki przyjazdowej do Polski oraz budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. W konkursie wystartowało 31 ośrodków z całej Polski.