PROMOCJA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację projektu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Promocja Szlaku Architektury Drewnianej”.

W związku z niniejszym projektem zostanie zorganizowany szereg działań promocyjnych na SAD. Przeprowadzony zostanie między innymi wakacyjny konkurs pt. „Z dziennika turysty: wakacje na trasie drewnianej tradycji”, w którym wezmą udział kroniki nadsyłane przez turystów, odwiedzających SAD. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najwytrwalszy odkrywca szlaku” dla osoby, która odwiedzi największą liczbę obiektów znajdujących się na SAD oraz w kategorii „Najciekawsza kronika podróżnicza”, na najciekawszą stworzoną i opisaną niezwykłą przygodę na SAD.

Ponadto odbędą się 4 koncerty muzyki dawnej wewnątrz zabytkowych obiektów architektury drewnianej zlokalizowanych na SAD. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu miejsc i stworzeniu niepowtarzalnego klimatu, uczestnicy koncertu będą mogli odczuć urok i magię epoki, z której pochodzi muzyka, wykonywana przez Zespół Vox Angeli.

Koncerty planowane są w następujących miejscach:
– Smolnik nad Sanem – cerkiew pod wezwaniem Archanioła Michała
– Krosno – kościół pw. Św. Wojciecha
– Iwonicz Zdrój – kościół pw. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych
– Średnia Wieś – kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Szlak Architektury Drewnianej powstał dzięki współpracy województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Część podkarpacka szlaku obejmuje 9 tras, które liczą ponad 1200 km. Na szlaku znalazły się grupy zabytków, w tym obiekty sakralne tj. kościoły, cerkwie, dzwonnice, plebanie, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dwory, architektura uzdrowiskowa oraz zgromadzone w skansenach budownictwo wiejskie, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe tj. młyny, tartaki, kuźnie, wiatraki.
Do najcenniejszych obiektów na szlaku zalicza się dwa kościoły o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej w Haczowie i Bliznem. W 2003 roku zostały one wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Niezwykle cenne są również obiekty budownictwa drewnianego oraz zabytki ludowej kultury materialnej, zgromadzone m.in. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz w Skansenie w Markowej.

Szczegółowe informacje niebawem na stronach internetowych PROT: www.podkarpackie.travel, www.podkarpackie.travel.pl oraz pod numerem telefonu +48 17 852 00 09.