5 lutego w Starym Dzikowie odbędzie się jubileuszowy X Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych Wątki Fo

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury dawne obrzędy i zwyczaje występujące w życiu codziennym wsi zaprezentuje 10 grup obrzędowych z powiatów jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Obejrzeć będzie można m.in. „Szczodry dzień”, czyli świętowanie na Trzech Króli, „Wątki wesela przeworskiego”, „Powitanie proboszcza na parafii”, obrzęd wigilijnego kolędowania. Prezentowane widowiska oceniać będzie m.in. znany etnograf dr Andrzej Karczmarzewski.
Wszystkich chętnych zapraszamy do Ośrodka Kultury na godz. 12.00. Wstęp wolny.

Organizatorami Przeglądu są: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Stary Dzików, współorganizatorem jest Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Patronat nad imprezą objął Starosta Lubaczowski, sponsoruje ją Karpacka Spółka Gazownictwa.

Pozdrawiam
Jolanta Nowak