Radio Rzeszów nagrodzone w konkursie im. Mieczysława Orłowicza

Kapituła Konkursu im. Mieczysława Orłowicza, organizaowanego przez Polską Organizację Turystyczną przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klubu Publicystyki Turystycznej na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii materiały prasowe nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Elżbieta Dzikowska Nagroda honorowa za całokształt twórczości dziennikarskiej, wybitne zasługi i osiągnięcia dla promocji turystyki polskiej i rozpowszechnianie piękna Polski, a w szczególności za cykl książek „Groch i Kapusta”.

Nagroda Orłowicza

Redakcja Magazynu Informacyjnego „Przegląd turystyczny” Za długoletnią działalność wydawniczą promującą w sposób kompleksowy i profesjonalny region warmińsko-mazurski.
Redakcja kwartalnika turystycznego „W górach”. Za promowanie turystyki aktywnej a także propagowanie wartości związanych z uprawianiem turystyki górskiej.
Wyróżnienie:

Ewa Furtak – Gazeta Wyborcza o/Bielsko Biała Za promowanie atrakcji i walorów turystycznych Beskidów na ogólnopolskich łamach Gazety Wyborczej.

W kategorii audycje radiowe nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Wyróżnienie

Jolanta Damak – Gajda – Polskie Radio Rzeszów Za cykl audycji radiowych kultywujących stare wiejskie tradycje oraz promujących wypoczynek na wsi.

Wojsław Rodacki – Radio Łódź Za cykl audycji „Ziemia Łódzka Znana i Nieznana” w Radiu Łódź.

W kategorii programy telewizyjne nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Halszka Wasilewska Nagroda Specjalna za wkład w promocję turystyki polskiej, a w szczególności za cykl audycji „Polska – naturalnie” w programach telewizyjnych „Kawa czy Herbata”.

Nagroda Orłowicza

Piotr Owczarski i Robert Wiącek – TV 4 Za cykl programów telewizyjnych pt. „Instynkt Tropiciela” – promujących w nowoczesny i kompleksowy sposób walory turystyczne i kulturowe polskich miast.