Rekonstrukcja Ścieżki Przyrodniczej Baszta wokół Leska

Zaproszenie do udziału w Projekcie „Rekonstrukcja Ścieżki Przyrodniczej Baszta” wokół Leska. Nieformalna Grupa Młodzieży mając poparcie Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Baszta” w Lesku uzyskała dotację na Rekonstrukcję Ścieżki Przyrodniczej Baszta” wokół Leska w ramach programu „Działaj Lokalnie V”. Jest to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię rozwoju Filantropi w Polsce. W latach 2004-06, w IV edycji programu, dofinansowano wiele ciekawych i niezwykle cennych inicjatyw społecznych w całej Polsce.
W tegorocznej edycji na terenie Bieszczad zostało dofinansowanych 14 inicjatyw, w tym projekt „Rekonstrukcja Ścieżki Przyrodniczej Baszta” wokół Leska realizowany przez Nieformalną Grupę.

Nieformalna Grupa postawiła sobie za cel odnowienie i zrewitalizowanie zniszczonej ścieżki przyrodniczej Baszta. Jednak to nie wszystko. „Poprzez ten projekt chcemy zaktywizować lokalną młodzież i wszystkich chętnych, którzy chcą zrobić coś dla swojego otoczenia. Chcemy utworzyć grupę wolontariuszy, która będzie działać przy Bieszczadzkiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Lesku”- mówi koordynator projektu, pracownik Karpackiego Centrum Turystyki Aktywnej „Zielony Rower” Przedsiębiorstwo Społeczne Mirosław Leszczyński.
I rzeczywiście, pomysłów jest wiele. Co więcej Nieformalna Grupa chce również zająć się w przyszłości ochroną dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego w Bieszczadach.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie spędzić czas (szczególnie młodzież) i włączyć się do realizacji projektu. Zapewniamy miłą i przyjemną atmosferę, możliwość poznania ciekawych osób oraz satysfakcję z wykonanej pracy.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2006 w Herbaciarni Biesy i Czady w Lesku przy ulicy Plac Konstytucji 3 Maja 7, o godz. 17.00
( budynek starej poczty).

Ścieżka przyrodnicza Baszta znajduje się na wzgórzu skąd rozciąga się przepiękny i malowniczy widok na rzekę San. Jest to doskonałe miejsce na spacery i wycieczki rowerowe.

Zakończenie projektu odbędzie się uroczystym przemarszem po ścieżce oraz tradycyjna kiełbaską przy ognisku.

Serdecznie zapraszamy !!!

„dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska (utworzonego ze środków: (1) Gmin: Baligród, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne; (2) Funduszu Partnerstwa w ramach programu „Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju” finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society In Central and Estern Europe oraz (3) prywatnych sponsorów)”.