Rosną zasoby leśne i wzrasta pozyskanie drewna

W ostatnich latach mamy do czynienia z ciągłym przyrostem zasobów leśnych. Tak wynika z analiz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Na podstawie danych z planów urządzenia lasu w nadleśnictwach nadzorowanych przez tę jednostkę wyliczono, że masa surowca drzewnego na pniu sięga 113,6 mln metrów sześciennych, co oznacza, że w ciągu ostatnich 10 lat przybyło go prawie 8 mln metrów sześciennych .
– Równolegle ze wzrostem zasobów drzewnych rosną też nasze możliwości pozyskania surowca – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Rozmiar wyrębu musi uwzględniać przede wszystkim potrzeby hodowlane drzewostanów, ale wynika wprost z wyliczeń dokonywanych przez niezależne od nas firmy tworzące 10-letnie plany urządzenia lasu dla każdego z nadleśnictw. Plany te zakładają zrównoważony wzrost zasobów leśnych.
W ubiegłym roku w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie pozyskano 1,9 mln metrów sześciennych drewna, podobny rozmiar planowany jest w roku bieżącym. Jeszcze w 2002 roku możliwości pozyskania surowca sięgały niespełna 1,4 mln m sześć. Roczny średni przyrost w drzewostanach wynosi obecnie ponad 9 m sześć. na jeden hektar a zasobność 287 m sześć. na hektar. Z kolei średni wiek drzewostanów 73 lata jest jednym z najwyższych w kraju.
Warto przypomnieć, że niemal 1/3 podkarpackich lasów została zasadzona 50-60 lat temu na gruntach porolnych. Obecnie trwa przebudowa gatunkowa tych lasów. W miejsce gatunków przedplonowych, jak sosna, świerk czy olcha szara, wprowadzane są tam sukcesywnie gatunki właściwe dla lasów południowo-wschodniej Polski jak: jodła, buk, dąb czy jawor.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie