Rynek w Rzeszowie: przebudowa rozpoczęta

W poniedziałek, 4 grudnia, rozpoczęto prace przy remoncie płyty rzeszowskiego Rynku. To jedna z najważniejszych inwestycji w stolicy Podkarpacia. Jednak, z powodu problemów z projektem oraz przetargiem na wykonanie remontu, roboty zaczęły się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. – Remont płyty oraz związane z tym zadanie odnowienia elewacji i osuszenia ścian budynku ratusza, mają wg umowy zakończyć się do 20 listopada 2007 roku – mówi Urszula Kukulska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa. – Prace wykonuje wyłonione w wyniku przetargu konsorcjum, w skład którego weszło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz firma Profbud. Inwestycja ma kosztować łącznie ok. 13 mln złotych. Prawie 5 mln zł pochodzić będzie z pozyskanych przez miasto funduszy unijnych.
Efektem modernizacji ma być zmiana wyglądu płyty Rynku. Zostanie ona odwodniona (wymieniona będzie kanalizacja oraz sieć techniczna) i wyrównana, przy użyciu dotychczas leżącej tu, zabytkowej kostki. Rynek wzbogaci się też o liczne elementy tzw. małej architektury – m.in. lampy i charakterystyczne ławeczki. U zbiegu ulic: Matejki i Słowackiego, naprzeciw ratusza, powstanie też wejście do dłuższej podziemnej trasy turystycznej.