Rzeszów jeszcze piękniejszy… Program Poprawy Estetyki Miasta Rzeszowa

W trosce o estetyczny wygląd miasta zrodził się z inicjatywy Prezydenta Rzeszowa Program Poprawy Estetyki Miasta Rzeszowa. Efekty wdrożenia tego Programu można zauważyć m.in. w postaci wielu odnowionych obiektów. Współudział w upiększaniu miasta mają właściciele i użytkownicy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które przyjęły zaproszenie do udziału w Programie.
Dzięki nim 130 budynków, w tym 56 zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, odzyskało w 2004 roku swoje piękno architektoniczne. W ogólnej liczbie odnowionych budynków 45 to obiekty zabytkowe. Zrealizowane prace odsłoniły w pełni urodę starych kamienic, stanowiących nasze dziedzictwo kulturowe. W ostatnim okresie wystosowane zostały pisma do właścicieli ponad 100 kolejnych budynków, przypominające o potrzebie poprawy estetyki miasta i zachęcające do przystąpienia do remontu elewacji.
Jednocześnie wznoszone są nowe budynki, będące siedzibami różnych instytucji i firm, rozwija się budownictwo mieszkaniowe.
Odnowione oraz nowo budowane obiekty wpływają na zmianę wizerunku miasta, które staje się coraz piękniejsze i atrakcyjniejsze nie tylko w oczach jego mieszkańców, ale i przybywających tu inwestorów i turystów.

Wiadomość została nadesłana przez: Turtysta