Rzeźba ludowa Władysława Pasterczyka

5 marca w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu otwarto wystawę Rzeźba ludowa Władysława Pasterczyka. Artysta urodził się w Żarnowcu 11 sierpnia 1925 roku, gdzie pierwsze lata uczęszczał do miejscowej szkoły. Pierwsze prace powstały w czasach szkolnych, natomiast profesjonalną działalnością rzeźbiarską zajął się od 1950 roku. Jest autorem wielu prac, większość znajduje się w rodzinnym Żarnowcu: w Muzeum M. Konopnickiej, Szkole Podstawowej, Domu Ludowym, Remizie OSP oraz u rodziny i osób prywatnych. Ponadto część jego dzieł zdobi prywatne mieszkania u osób poza granicami kraju (Australia, USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy). Ważną dziedziną działalności Pasterczyka było wykonanie dekoracji rzeźbiarskich do kościołów w Jedliczu, Łajscach i Tarnowcu. Również w Kościele Parafialnym w Żarnowcu wykonał figurę św. Józefa do głównego ołtarza oraz wszystkie motywy rzeźbiarskie. Dorobek artysty związany jest z kulturą naszego regionu. Dominującym tematem jego prac jest motyw religijny, wiele też dzieł poświęcił zwyczajom i obrzędom oraz różnym pracom w gospodarstwie. Na uwagę zasługują płaskorzeźby o wątku literackim powstałe z inspiracji utworami Marii Konopnickiej (Sierotka Marysia, Na jagody) oraz inne prace znajdujące się w zbiorach Muzeum w Żarnowcu.
Na wystawie zaprezentowano 17 dzieł artysty (rzeźby, płaskorzeźby i obrazy olejne), które obrazują jego najciekawsze dokonania twórcze.
W 1998 roku Władysław Pasterczyk otrzymał Indywidualną Nagrodę Artystyczno – Ludową od Wojewody Krośnieńskiego, a w roku 2001 Nagrodę Burmistrza gminy Jedlicze. Ekspozycja czynna jest do 8 maj br. Po obejrzeniu wystawy goście wzięli udział w spotkaniu autorskim Zbigniewa Święcha pisarza i publicysty, podróżnika, historyka. Autor zaprezentował kilka swoich dzieł, takich jak: „Dlaczego Fleming przewraca się w grobie”, „Czakram Wawelski”, „Budzenie Wawelskiej Pani Królowej Jadwigi”.