Sąd 24-godzinny dla złodziei drewna

W dniu 23 lutego 2008 r. w godzinach popołudniowych strażnicy leśni z Nadleśnictwa Lubaczów wspólnie z Policją zatrzymali trzech sprawców kradzieży drewna z miejscowości Łukawiec. Sprawcy, będący pod wpływem alkoholu, ścięli akurat potężną sosnę, której wartość wyceniono na 600 złotych. Zastosowano wobec nich tryb sądów 24-godzinnych. Rozprawa odbyła się w dniu 26 lutego 2008 r. Sąd orzekł nawiązkę na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów oraz nakazał odpracowanie każdemu ze sprawców określonych ilości godzin na cele społeczne. Do dnia rozprawy sprawcy pozostawali w areszcie. Był to pierwszy wyrok sądu 24-godzinnego w sprawie kradzieży drewna.

Edward Marszałek Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie