Sanktuarium w Dukli bezpieczne

Od 6 lat trwała walka o uratowanie Pustelni św. Jana z Dukli na górze Zaśpit. Z ulgą możemy powiedzieć – dzięki Bogu udało się. Sanktuarium rocznie odwiedza dziesiątki tysięcy pielgrzymów z Polski i świata. 11 października br. została odprawiona msza św. dziękczynna za uratowanie Pustelni św. Jana z Dukli z udziałem wykonawców prac zabezpieczających, projektantów i ofiarodawców. Mszę św. koncelebrował definitor Prowincji OO. Bernardynów O. Henryk Hajzel, ekonom Prowincji OO. Bernardynów O. Tyberiusz Mąka, O. Kryspin Florys – proboszcz parafii Trzciana – Zawadka Rymanowska, ks. Dziekan Stanisław Siara i były Gwardian Klasztoru OO. Bernardynów O.
Mariusz Lepianka. We mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście, wszyscy którzy przyczynili się do ratowania tego ważnego dla nas miejsca: Jan Winter – Dyrektor Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych MSWiA, prof. Lech Wysokiński z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, dr Wojciech Rączkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie, Adam Bednarz i Robert Śmieszek z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, inż. Roman Białobok z „Hydro-Budu” z Gorlic, Marian Ślężak z ZB „Wod-Bud” Biecz, Wiesław Kocur podwykonawca mikropali z „KO-BUDu”, Zbigniew Trytko z firmy „Żwir-Geo” z Trzciany, Wiesław Jakieła z PPMD w Lipowicy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Stanisław Lis i jego zastepca Kazimierz Patla, Burmistrz Gminy Dukla Marek
Górak, pracownicy Urzędu Gminy Dukla.
Zabezpieczenie osuwiska pochłonęło około 2 mln zł. Pieniądze zdobyli: Samorząd Gminy Dukla i ojcowie bernardyni. Pochodziły one głównie z dotacji rządowych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz były to środki
bezpośrednio pozyskane przez Klasztor OO. Bernardynów w Dukli. W 2000 roku osuwająca się ziemia zagrażała kamiennemu kościółkowi (ponad 100-letniemu) oraz grocie z cudownym źródełkiem. Pękający kościół został umocniony specjalnymi klamrami, w ziemię zbocza wbito 175 mikropali z betonu (w roku 2005 – 55 sztuk), wykonano również system odwadniający. Grotę przebudowano,
wyłożono naturalnym piaskowcem świetnie komponującym się z otaczającym naturalnym środowiskiem.

Wszystkim, którzy przyczynili się do ratowania tego świętego miejsca w naszej gminie należą się ogromne podziękowania, co też niniejszym czynię.

PS. Pracownicy Urzędu Gminy Dukla składają serdeczne podziękowania O. K. Florysowi za współpracę przy realizacji powyższego zadania.

Foto: Andrzej Wesół