Seminarium – Ochrona ogrodów i parków podworskich

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w seminarium „Ochrona ogrodów i parków podworskich”, które odbędzie się 17 września br. w Przemyślu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu (sala nr 6), przy ul. Kraszewskiego 7A. Seminarium jest kolejnym elementem projektu „Zielone Podkarpacie” realizowanego przez Stowarzyszenie i partnerów, a jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na ochronę przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych parków i ogrodów na Podkarpaciu.
Zgromadzenie pod jednym dachem tak znamienitych, polskich i ukraińskich specjalistów od ochrony i kształtowania krajobrazu to rzadka możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami dotyczącymi tego zagadnienia. Poniżej prezentujemy harmonogram prezentacji poszczególnych referatów:

10.00 – 10.15 Agnieszka Pieniążek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” – Prezentacja projektu „Zielone Podkarpacie”
10.15 – 10.45 prof. dr hab. inż. Janusz Janecki – Kierownik Katedry Kształtowania Krajobrazu na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Krajobraz adaptowany a kształtowany”
10.45 – 11.15 dr inż. Krzysztof Rostański, Politechnika Śląska Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – „Sposoby adaptacji elementów sukcesji naturalnej w architekturze krajobrazu”
11.15 – 11.45 Piotr Banaszczak, Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie – „Najwartościowsze drzewa dla zieleni miejskiej”

11.45 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 12.45 dr Anriy Prokopiv, Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Lwowie – „Historyczny aspekt i stan obecny Ogrodu Botanicznego we Lwowie”
12.45 – 13.15 prof. dr hab. Jerzy Piórecki – „Ogród w Targowiskach – rewaloryzacja”

Partnerzy projektu: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Magurski Park Narodowy w Krempnej
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału – tel. 017 852 85 26, e-mail: [email protected]