W Komańczy będą lepić garnki, i nie tylko

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Garncarstwo i makrama pod lupą – wspólnie widzi się więcej”. – Jego celem jest stworzenie pierwszego na terenie naszej gminy kompletnego warsztatu garncarskiego – wyjaśnia Jolanta Dal, koordynator projektu. – A istotnym uzupełnieniem będzie dla wszystkich chętnych nauka techniki makramy.

Pierwszy etap projektu to wysłanie czterech osób na profesjonalne szkolenie z zasad tworzenia ceramiki. Zakończy się ono egzaminem oraz uzyskaniem dla kursantów państwowego dokumentu. To właśnie ta czwórka odważnych będzie prowadzić warsztaty dla uczniów i mieszkańców. Szczególnie ważne jest wzbudzenie zainteresowania garncarstwem i rękodziełem poprzez warsztaty oraz wycieczkę do Przysietnicy na warsztaty z rękodzieła. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzież z miejscowości na terenie gminy Komańcza.
– Szczególny liczymy na udział w nim uczniów, u których w rodzinie występuje problem alkoholowy. Ale czekamy także na zgłoszenia z Kół Gospodyń Wiejskich z Nowego Łupkowa oraz pracowników Klubów Wiejskich z terenu gminy – dodaje Jolanta Dal.
Projekt realizowany będzie do końca 2008 roku. Wszelkie informacje – kontakt: Jolanta Dal tel. 503 559 506

Partnerami projektu są Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie im. prof. Włodzimierza Kunza, UG Komańcza, GOK w Komańczy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK” oraz gospodarstwo rolne Waldemara Dala.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie VI Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce; Funduszu Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady oraz Funduszu Partnerstwa (przekazanych przez Liberty Fundation z Holandii).