Święto Lasu w Cisnej

Leśnikom w Cisnej świeciło słońce
Kordelas Leśnika Polskiego dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR

W dniu 28 czerwca leśnicy z terenu RDLP w Krośnie świętowali regionalne obchody Dni Lasu, połączone z uroczystym poświęceniem i oficjalnym otwarciem zmodernizowanego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wołosań” w Cisnej. Ich gospodarzem było Nadleśnictwa Cisna.
Obchody Dni Lasu zaszczycili parlamentarzyści: Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Kulesza, Maria Zbyrowska i Stanisław Piotrowicz. Udział wziął również wicewojewoda Robert Godek oraz wójtowie bieszczadzkich gmin. Przybyli też przedstawiciele służb mundurowych z terenu Podkarpacia oraz firm współpracujących z nadleśnictwami.
Rozpoczęto uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka, koncelebrowaną przez ks. Janusza Marszałka, proboszcza Cisnej oraz kapelanów leśników: ks. dra Jana Cebulaka i ks. Tadeusza Gramatykę. Ołtarz polowy umieszczono przed wejściem do hotelu „Wołosań”. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniał zespół z parafii św. Brata Alberta z Przemyśla oraz zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Brzegi Dolne. W części oficjalnej wystąpił Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Krośnie, który kilkakrotnie nawiązywał do historii lasów bieszczadzkich i udziału leśników w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym tego regionu. Przypomniał słowa prezydenta Ignacego Mościckiego, wypowiedziane w roku 1928 w czasie obchodów święta lasu: „W każdym z nas, po praojcach naszych tkwi umiłowanie lasu…”
– Jestem przekonany, że to umiłowanie lasu najmocniej tkwi w sercach leśnej braci, która od lat świętuje nie swoje własne święto – Dzień Leśnika – , ale właśnie Święto Lasu, manifestując w ten sposób przywiązanie do tego wielkiego daru natury, który jest warsztatem naszej pracy. – Mówił dyrektor Kraczek.
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i organizacyjne. Złotym Krzyżem Zasługi udekorowany został : Edward MARSZAŁEK, st. specjalista w RDLP w Krośnie, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi, Elżbieta BOROWIEC, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Mielec. Odznaczenia wręczał wicewojewoda Robert Godek.
Wręczono też Kordelasy Leśnika Polskiego, przyznane przez dyrektora RDLP w Krośnie. Otrzymali je: GRUPA BIESZCZADZKA GOPR w Sanoku oraz doc. dr hab. Kajetan PERZANOWSKI – kierownik Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych.
Spośród leśników kordelasem uhonorowani zostali: Maria SZKUTNIK, zast. nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów, Jerzy ZIOBROŃ – zast. nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec, Zbigniew ŻYWIEC, zast. nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla, Jan DŻUŁA, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Dynów, Stanisław WÓJTOWICZ, kier. Zespołu ds. Infrastruktury Leśnej w RDLP w Krośnie, Jacek GAŁUSZKA, kier. Zespołu Informatyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Kordelasy wręczył Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Krosnie.
Srebrną odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego otrzymali:
Andrzej MODLISZEWSKI, nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów, Kazimierz SAMOJEDNY, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Odznaki wręczyła przewodnicząca oddziału PTL w Krośnie, Anna Bondar-Zabiciel
Uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę Józefa BUJAKA, naczelnika Wydziału Kontroli w RDLP, który przepracował 41 lat w Lasach Państwowych.
Część oficjalną zakończyło poświęcenie nowo oddanego do użytku obiektu biurowego i hotelowego Nadleśnictwa Cisna. Aktu poświęcenia dokonał biskup Marian Rojek, zaś uroczyste przerąbanie jodłowego warkocza przypadło w udziale posłance Elżbiecie Łukacijewskiej.
W wystąpieniach zaproszonych gości przewijały się podziękowania i słowa podziwu dla leśników za jakość pracy na rzecz utrzymania polskich lasów.
– To nie jest zwykła praca – to służba, – mówił senator Stanisław Piotrowicz – którą wypełniacie doskonale. Świadczy o tym dobry stan polskich lasów.
Znakomicie dopisała pogoda; zamiast przysłowiowego „deszczu w Cisnej”, z nieba lał się słoneczny żar. Parasole przygotowane przez organizatorów na wypadek zapowiadanej ulewy, bardzo się przydały, tym razem dla osłony przez słońcem.
Edward Marszałek

Na zdjęciach:
1. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka odprawiono przy ołtarzu polowym
2. Kordelas dla Grupy Bieszczadzkiej GOPR odebrali: naczelnik Grzegorz Chudzik i prezes zarządu Paweł Sikora
3. Kordelasy dla zasłużonych leśników
4. Słońce świeciło leśnikom w Cisnej

Kordelas to broń używana w Polsce od 1780 roku. Nazwa pochodzi od włoskiego cortello – nóż. Biała broń używana raczej do polowań niż w bitwach. W okresie międzywojennym Kordelas Leśnika Polskiego był bronią paradną, przysługującą wyższym urzędnikom leśnym. Noszenie go było oznaką pozycji zawodowej. Od 1996 roku reaktywowany jako najwyższe zawodowe odznaczenie dla leśników. Przyznawany jest również osobom spoza branży za zasługi dla leśnictwa i dla Lasów Państwowych.

GRUPA BIESZCZADZKA GOPR w Sanoku została uhonorowana kordelasem w 45. rocznicę swego powstania za niesienie pomocy w górach. Wielokrotnie ratownicy uczestniczyli w akcjach ratujących życie ofiar wypadków przy pracy w lesie. Nadleśnictwa bieszczadzkie od lat współpracują z GOPR, zaś w roku 2004 zawarły stosowne porozumienie normujące zasady współdziałania na wypadek akcji w górach. Leśnicy od początku istnienia GOPR w Bieszczadach, stanowili istotną grupę zawodową wśród ratowników ochotników.

Doc. dr hab. Kajetan PERZANOWSKI – kierownik Stacji Badawczej Fauny Karpat PAN w Ustrzykach Dolnych otrzymał kordelas za wieloletnią współpracę z Lasami Państwowymi w dziedzinie ochrony przyrody a zwłaszcza bieszczadzkiej populacji żubra. Wspólne działania przynoszą owoce w postaci dobrego stanu zdrowotnego żubrów, lepszego poznania ich biologii. W ostatnich 2 latach współpraca ta przybrała charakter międzynarodowy. Polscy leśnicy i naukowcy uczestniczą w akcji reintrodukcji żubra na Słowacji, Rumunii i Ukrainie. Współpracują też w dziadzienie programów badawczych i stałego monitoringu dzikich stad.