ŻYJ Z PASJĄ NA PODKARPACIU

CZAS NA KAMPANIĘ WIZERUNKOWĄ PODKARPACIA
Zainicjowano pierwszy etap kampanii wizerunkowej Podkarpacia. Etap ten ma charakter konkursu, skierowanego do młodych, kreatywnych. Głównym założeniem konkursu jest poszukiwanie pomysłów, które następnie zostaną wdrożone w ramach kampanii wizerunkowej.
Pierwszy etap kampanii – konkurs „Podkarpacie – żyj z pasją” został rozpoczęty. Przedsięwzięcie ma mieć charakter cykliczny, zaś zainicjowana kampania promująca Podkarpacie będzie bezterminowa. Przedmiotem oceny podczas pierwszego etapu kampanii, będą projekty, niosące ze sobą przesłanie prowokujące do zmiany negatywnego myślenia oraz ukazanie podkarpackich firm, jako tych które oferują nowe miejsca pracy. Arek Michno (Dyrektor Generalny Ideo): Organizując konkurs wierzymy, iż dotrzemy z przekazem do osób młodych, ambitnych, którzy nie pozostają obojętni wobec swojej przyszłości. Naszym zamierzeniem jest złamanie stereotypów i zatrzymanie powszechnego „narzekania”, że na Podkarpaciu jest źle, nie ma pracy i nie można nic osiągnąć. Poprzez konkurs, chcemy skłonić młodych ludzi do refleksji i kreatywnej dyskusji. Korzyści są obustronne: Podkarpacie zyska nowe pomysły na promocję, skierowaną do młodych ludzi, a uczestnicy otrzymują możliwość wyrażenia własnej wizji swojego otoczenia oraz mają szansę na znalezienie interesującej pracy z perspektywami rozwoju. Dodatkową nagrodą będzie zrealizowanie najciekawszego pomysłu lub kreacji podczas kampanii promocyjnej województwa.

Organizatorami kampanii są: Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Ideo, Urząd Miasta Rzeszowa oraz podkarpacki oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dariusz Tworzydło (Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Public Relations): Zapraszamy wszystkie podmioty, które chcą aktywnie zaangażować się w promocję Podkarpacia. Konkurs oraz kampania mają charakter otwarty. Wierzymy, że wraz z firmami, które dotychczas się zgłosiły i tymi które wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie, a także młodymi twórcami będziemy prezentować nieznany dotąd ale ciekawy obraz Podkarpacia. Szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie http://www.twojepodkarpacie.pl

Założeniem projektu jest m.in. przekonanie młodzieży, że na Podkarpaciu nie tylko można zdobyć wiedzę, ale również otrzymać perspektywiczną pracę, dzięki której rozwój i kariera stanie się osiągalna. Dlatego do projektu włączane są firmy, które docelowo chcą zatrudniać młodych twórców, lub będą proponowały im staże i praktyki. Konkurs będzie szansą do zaprezentowania przez studentów, absolwentów oraz młodych ambitnych osób ciekawych pomysłów i marzeń, a docelowo będzie pomostem prowadzącym do zbudowania oraz realizacji nowej strategii promocji Podkarpacia.

Szczegóły, na stronie: http://www.twojepodkarpacie.pl
Informacji udzielają również:
dr Dariusz Tworzydło, [email protected]
Arkadiusz Michno, Dyrektor Generalny Ideo, [email protected]