SYBILLA DLA STALOWOWOLSKIEGO MUZEUM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalazło się w tym roku w gronie laureatów konkursu ministerialnego „Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2006”.
Konkurs ten jest najbardziej prestiżowy w polskim muzealnictwie. Jego celem jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej. (…) Wyróżnienie w konkursie jest podkreśleniem najwyższej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniają organizatorzy.
Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach. W Polsce istnieje około 800 muzeów, każde z nich może zgłosić swoje dokonania do nagrody. W tym roku napłynęło 250 zgłoszeń. Komisja konkursowa jest całkowicie niezależna, zasiedli w niej eksperci pod przewodnictwem prof. Marii Poprzęckiej.
Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiążą się z nagrodą finansową. Ponadto laureaci pierwszych lokat otrzymują pamiątkową statuetkę Sybilli, autorstwa Zofii Wolskiej. Sybilla, imię starożytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawiązuje do słynnej Świątyni Sybilli w Puławach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Większość nagród powędrowała do największych polskich muzeów. Same muzea warszawskie otrzymały łącznie 12 nagród i wyróżnień.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalazło się wśród tych kilku muzeów, które trzykrotnie wywoływane były po odbiór konkursowych laurów. W kategorii: Programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne stalowowolska placówka zdobyła pierwszą lokatę, wyprzedzając m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Zamek Królewski w Warszawie. Nagrodzony został program edukacyjny „Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich” W kategorii Wystawy etnograficzne nie przyznano pierwszej nagrody ani wyróżnień, drugą otrzymało Muzeum Etnograficzne w Toruniu, a trzecią Stalowa Wola za wystawę „Kultura Żydów galicyjskich”.
Wyróżnienie w kategorii Dokonania z zakresu działalności naukowej stalowowolskie muzeum otrzymało za publikację „Archeologia Kotliny Sandomierskiej” – czwarty, monograficzny numer Rocznika Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Równorzędne wyróżnienie dostało – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jurorzy skomentowali ten stalowowolski sukces stwierdzeniem, że Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest najlepsze w Polsce po muzeach narodowych.
Dyrektor Lucyna Mizera dodaje do tego, że jest dumna ze swojej załogi, która w większości doświadczenie muzealne zdobywała właśnie tutaj. Na tle wielkich muzeów narodowych, zatrudniających setki ludzi, z ogromnym doświadczeniem, z tytułami profesorskimi, młoda stalowowolska placówka, działająca od ośmiu lat i zatrudniająca około 20 pracowników, istotnie może budzić podziw.
Dwa nagrodzone przedsięwzięcia stalowowolskie były realizowane przy współpracy z placówkami muzealnymi i uczelniami z innych miast i krajów. Szlak Lubomirskich, wiodący przez Polskę, Słowację i Ukrainę, w różnym stopniu angażował muzealników i naukowców z tych trzech państw. Przy wystawie Kultura Żydów galicyjskich Stalowa Wola kooperowała z muzeami Lwowa, Gdańska i z Uniwersytetem Jagiellońskim.
To drugi sukces stalowowolskiego muzeum w tym konkursie. Pierwszy miał miejsce w roku 2002, wówczas ministerstwo przyznało II nagrodę za adaptację i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mieści się Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Tym razem satysfakcja jest co najmniej trzy razy większa.
AG