Oprysk w mieleckich lasach przeciwko opaślikowi sosnowcowi

Z uwagi na stwierdzone masowe wystąpienie opaślika sosnowca, szkodnika upraw i młodników, ale również drzewostanów starszych klas wieku, podjęto decyzję o natychmiastowym oprysku agrolotniczym 350 hektarów lasu w Nadleśnictwie Mielec.
Zabieg zostanie wykonany w dniu dzisiejszym ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne. Użyty zostanie środek DECIS 2,5 EC o działaniu kontaktowym i żołądkowym, powodującym śmierć żerujących larw.
Z uwagi na wynikający z warunków stosowania środka 7-dniowy okres karencji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu w leśnictwie Szydłowiec na terenie Nadleśnictwa Mielec. Powierzchnia objęta zakazem jest oznakowana tablicami „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU”. Zakaz będzie obowiązywał do 31 maja włącznie. W tym okresie zbiór grzybów i spożycie np. grzybów z preparatem może grozić komplikacjami zdrowotnymi.
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus) –owad z rzędu prostoskrzydłych. Od innych pasikonikowatych wyróżniają go bardzo silnie rozwinięte odnóża skoczne oraz bardzo długie czułki. Długość ciała ok. 3 cm, ubarwienie zielone lub brunatne, Gdy pojawia się masowo, staje się groźnym szkodnikiem niszczącym drzewostany, ponieważ jego larwy żerują na pąkach i igłach drzew iglastych, głównie sosen. Najczęściej można go spotkać w lasach sosnowych. Występuje w całej Europie.