Szkolenie kierowców zawodowych

Kurs na przewóz osób jest niezbędny, aby móc pracować jako zawodowy kierowca, przewożący większą ilość pasażerów. Istnieją różne kursy kwalifikacyjne na przewóz osób, zależnie od tego, jakie kwalifikacje dotychczas uzyskał już kierowca.

Jednym z rodzajów kursu jest kwalifikacja wstępna. Jest przeznaczona dla osób, które chcą pracować jako kierowca zawodowy, ale nie posiadają koniecznych uprawnień. Na szkoleniu zdobywa się wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu. Kurs kwalifikacji wstępnej jest skierowany przede wszystkim do osób, które nie ukończyły jeszcze 21. roku życia i chcą pracować jako kierowca samochodu osobowego. Dodatkowo, osoby te powinny posiadać prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E wydane po 10 września 2009 roku. Podczas kursu, można się dowiedzieć między innymi, jak załadować pojazd zgodnie z przepisami, jak poruszać się pojazdem w szczególnych warunkach, jak zoptymalizować zużycie paliwa, a także jakie przepisy regulują kwestie związane z przewozem towarów.

Kolejny kurs na przewóz osób to kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz osób. Kandydaci do tego kursu muszą mieć ukończone 23 lata oraz kurs kwalifikacji wstępnej lub kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kandydat musi mieć także prawo jazdy wydane po 10 września 2008 roku. Konieczne jest także posiadanie numeru PZK oraz zaświadczenie od lekarza, a także psychologa o braku przeciwskazań do pracy jako kierowca.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca skierowana jest do osób, które mają prawo jazdy kategorii D wydane po 10 września 2008 roku, ale nie mają ukończonych 23 lat. Jeśli chcą wykonywać przewozy w kategoriach D, D+E, D1, D1+E, muszą odbyć ten kurs. Warunkiem do tego jest jednak ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie okresowe kierowców

Ważną kwestią jest oczywiście szkolenie okresowe kierowców. Wiele informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://star.edu.pl/szkolenia-okresowe-kierowcow. Szkolenie okresowe dotyczy kierowców, którzy na co dzień pracują w zawodzie i zajmują się przewozem osób. Kierowcy muszą mieć prawo jazdy kategorii D uzyskane przed 10 września 2008 roku.

Szkolenie okresowe należy powtarzać co 5 lat i tak też się odnawia. Kierowca musi przejść nie tylko sam kurs, ale i badania lekarskie oraz badania psychotechniczne. Całe takie szkolenie to najczęściej koszt od 700 do 900 złotych. Po jego ukończeniu wymagana jest zmiana prawa jazdy. W nowym dokumencie, wpisywany jest kod 95, który potwierdza posiadanie uprawnień koniecznych do prowadzenia autobusu oraz przewozu osób.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Jedną ze zmian wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest profil kierowcy zawodowego. Zgodnie z założeniami jest on niezbędny do identyfikacji kierowcy. Profil kierowcy Zawodowego, znany jako PKZ, to dokument w formie elektronicznej, który generowany jest przez Wydział Komunikacji odpowiedni dla danego regionu. Profil Kierowcy Zawodowego pozwala na błyskawiczną identyfikację osoby, która obiega się o wpis z kodem 95 do swojego prawa jazdy.

W Profilu Kierowcy Zawodowego można znaleźć informacje o wszystkich świadectwach kwalifikacji zawodowej, a także o aktualnych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz o karcie kierowcy.

Wprowadzenie Profilu Kierowcy zawodowego było ważnym krokiem w branży transportowej. Profil pozwala na dużo łatwiejszą kontrolę szkoleń, a także usprawnienie wszystkich procesów związanych z egzaminami. Dzięki PZK możliwa jest szybka komunikacja między najważniejszymi instytucjami, czyli ośrodkami szkoleniowymi, ośrodkami egzaminacyjnymi i odpowiednim starostwem powiatowym.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest jednym z głównych powodów, dla których wprowadzono Profil Kierowcy Zawodowego. Wiele osób nielegalnie drukowało świadectwa. Dzięki wprowadzeniu PZK nie jest to już możliwe, ponieważ daje on możliwość weryfikacji, czy świadectwo zostało uzyskane zgodnie z prawem. Dodatkowo, Wojewoda, odpowiedni dla każdego województwa. ma możliwość cofnięcia Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek nadużycia. Mogą wynikać np. z przeprowadzenia szkolenia z mniejszej ilości godzin, niż powinno.

Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego jest bardzo proste. Należy zacząć od zrealizowania niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych. Są potwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawody. Następnie, do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, należy złożyć wniosek o Profil Kierowcy Zawodowego, dołączając do niego:

  • badania lekarskie oraz psychologiczne,
  • odpowiednie zdjęcie, czyli wyraźne, przedstawiające twarz od frontu, w rozmiarze 3,5 cm x 4,5 cm
  • prawo jazdy,
  • dokument tożsamości (czyli – dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

Dodatkowo, należy dostarczyć wniosek o wydanie prawa jazdy, kopię Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, kopię karty kwalifikacji, bądź prawo jazdy z kodem 95, a także dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Po spełnieniu podstawowych wymogów, czas oczekiwania na wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego wynosi 2 dni robocze.