Szlak Chasydzki coraz większy

Już 20 gmin z terenów województwa podkarpackiego i Lubelszczyzny, m.in. Chełm, Kraśnik, Lesko, Leżajsk, Lublin, Sanok i Zamość przystąpiło do projektu Szlaku Chasydzkiego, realizowanego od listopada 2005 r. przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Wkrótce do Szlaku dołączą pierwsze miejscowości z Ukrainy.
Celem projektu jest wytyczenie międzynarodowego szlaku turystycznego, łączącego miejscowości położone w południowo-wschodniej Polsce i na zachodniej Ukrainie, w których znajdują się zabytki kultury żydowskiej. Szlak Chasydzki zapewnia wielu miejscowościom szansę na zaistnienie na mapie turystycznych atrakcji Polski. W ramach projektu fundacja wspiera jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ochronie i promocji wielokulturowego dziedzictwa ich miejscowości, przede wszystkim synagog i cmentarzy żydowskich, z których wiele jest wciąż odwiedzanych przez chasydów przybywających z całego świata. Szlak przebiega przez atrakcyjne tereny południowo-wschodniej Polski, m.in. Roztocze i Bieszczady.
Do najciekawszych miast szlaku należy Zamość, gdzie znajduje się najwspanialsza w Polsce późnorenesansowa synagoga, należąca do słynnego kompleksu Starego Miasta w Zamościu, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przygotowany przez Fundację w ramach szlaku projekt „Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności” znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przeznaczonych do współfinansowania przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
Podróżując Szlakiem Chasydzkim warto odwiedzić także Leżajsk, niegdyś najważniejszy ośrodek chasydyzmu na ziemiach polskich, a dziś miejsce pielgrzymek chasydów z całego świata, którzy przybywają do miasta, aby odwiedzić cmentarz, na którym spoczywa sławny cadyk Elimelech.
Niezwykle ciekawą miejscowością jest także Rymanów, położony u stóp Beskidu Niskiego. Najbardziej interesującym zabytkiem Rymanowa jest XVII-wieczna synagoga z zespołem unikatowych malowideł ściennych. W 2005 roku Fundacja zrekonstruowała dach synagogi, rozebrany w latach powojennych. W Rymanowie warto odwiedzić także malowniczo położony cmentarz żydowski, na którym zachowało się około 200 nagrobków. Często można tam spotkać pielgrzymki chasydów, przybywające do grobów cadyków rymanowskich.

Źródło: National-Geograpfic.pl