Szlak Chasydzki – projekt międzynarodowego szlaku

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego rozpoczęła realizację projektu „Szlak Chasydzki – rozwój turystyki profilowanej, wykorzystującej wielokulturowe dziedzictwo polskie i ukraińskie”, obejmujący swym zasięgiem m.in. Przemyśl. Celem projektu jest wytyczenie międzynarodowego szlaku turystycznego prowadzącego przez najcenniejsze zabytki dziedzictwa żydowskiego w województwie podkarpackim i lubelskim oraz Ukrainy. Po stronie polskiej zaproszenie do przedsięwzięcia oficjalnie przyjęło 11 miejscowości (Chełm, Dynów, Jarosław, Kraśnik, Leżajsk, Przemyśl, Ropczyce, Rymanów, Ustrzyki Dolne, Włodawa, Zamość), a po ukraińskiej 5. W przyszłości szlak zostanie przedłużony o Słowację, Węgry i Rumunię. W realizację pomysłu zaangażowane są też organizacje samorządowe, m.in. Związek Ukraińców w Polsce – koło w Przemyślu. Siedzibą projektu będzie Zamość, a konkretnie renesansowa synagoga wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Pierwszym etapem realizacji projektu będzie nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi z terenów, przez które będzie przebiegać szlak. Przygotowywanie dokumentów zakończy się w lipcu tego roku, a pierwsi turyści będą mogli wyruszyć na szlak już w 2007 roku.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu programu Unii Europejskiej Interreg IIIA.
O szczegółach projektu można przeczytać na stronie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego http://www.fodz.pl/listmore.php?p=3&n=10&l=1
Pierwsze udokumentowane osadnictwo żydowskie na ziemiach polskich (XI wiek) miało miejsce w Przemyślu. Przed II wojną światową w 62-tysięcznym mieście mieszkało 18 286 Żydów. Po wspaniałych świątyniach pozostały puste place – Niepodległości, Rybi. Ocalałe dwie synagogi (z ośmiu istniejących) oraz cmentarze są dowodem, że kilka narodów może żyć obok siebie w jednym miejscu.