Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Podkarpackiego realizuje zadanie publiczne pn. „Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina”.
Realizowane zadanie jest odpowiedzią na potrzeby turystów, którzy coraz częściej interesują się turystyką kulinarną. Ta forma turystyki ciesząca się dużym zainteresowaniem na zachodzie, głównie we Francji, teraz dociera także na podkarpacie. To tu istnieją liczne winnice, zakłady oferujące regionalne produkty oraz gospodarstwa agroturystyczne, kultywujące kulinarne tradycje regionu.
W ramach projektu zostanie opracowana lista obiektów, wpisujących się w ideę Szlaku, które następnie zostaną poddane certyfikacji zgodnie z przyjętą kategoryzacją:
• obiekt noclegowy oferujący „smaczne jadło”
• impreza promująca „smaczne jadło”
• obiekt gastronomiczny oferujący „smaczne jadło”
• inne (np. winnice)

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz po przyznaniu certyfikatów zostanie opracowany
i wydrukowany przewodnik po „Szlaku Podkarpackiego Jadła i Wina”, a także mapy z oznaczonymi obiektami na Szlaku. Zostanie także uruchomiona strona internetowa, promująca nowopowstały produkt turystyczny pn. „Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina”.
Realizatorzy projektu liczą, że utworzenie Szlaku znacząco przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej regionu, jego promocji, a także podniesienia jakości oferowanych usług gastronomicznych. Kultywowanie tradycji kulinarnych jest bez wątpienia jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, która miejmy nadzieję nie tylko przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie, ale także będzie stanowiła inspirację dla pozostałych podmiotów sektora okołoturystycznego do działania na rzecz rozwoju Szlaku.