Szlak Świątyń Karpackich

Kościoły katolickie, cerkwie greckokatolickie i prawosławne oraz synagogi znajdują się na 150-kilometrowym Szlaku Świątyń Karpackich. Rozpoczyna się on w Stropkovie na Słowacji, a kończy w Krośnie. Znajduje się na nim 28 miejscowości z 35 zabytkowymi obiektami. Projekt powstał w wyniku współpracy powiatu krośnieńskiego ze słowackim okręgiem Stropkov oraz związkiem gmin Zielone Beskidy. Obiekty wyróżniają się wyjątkowymi cechami architektonicznymi i znajdują się w miejscowościach związanych z kilkuwiekową tradycją kultu religijnego. Szlak prowadzi przez Słowację, granicę przekracza w Barwinku. Pierwszym miejscem w Polsce jest pustelnia św. Jana z Dukli w Trzcianie. Kolejne jego etapy to m.in. kościół Bernardynów i kościół farny w Dukli, drewniana cerkiew w Chyrowie, drewniany kościół w Iwoniczu, kościół farny i ruiny synagogi w Rymanowie, drewniana cerkiew w Bałuciance.
W Krośnie, największej miejscowości na szlaku, zwiedzić można kościół farny oraz kościół Franciszkanów. Trzy miejscowości – Trzcianę, Duklę i Krosno – połączyła postać franciszkanina św. Jana z Dukli (1414-1484), który w nich żył i pracował. Jan, pochodzący z Dukli, osiadł jako pustelnik w pobliskiej Trzcianie, u podnóża góry Cergowa. Tam odwiedził go Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszy święty. Za jego nawową Jan wstąpił w 1433 r. do zakonu franciszkanów. Jan Paweł II kanonizował go w Krośnie 10 czerwca 1997 r.
Budowa infrastruktury szlaku została sfinansowana ze środków Fundacji Karpackiej. Tablice informacyjne znajdujące się na zabytkowych obiektach napisano w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim