Trwają zalesienia

Duże zróżnicowanie siedlisk i krain geograficznych Podkarpacia powoduje dużą rozpiętość czasową w wykonaniu prac zalesieniowych. Podczas gdy w górach leży jeszcze śnieg, nadleśnictwa nizinne sadzą już młody las.
W Lasach Państwowych na Podkarpaciu zostanie w tym roku posadzonych ponad 25 milionów młodych drzewek. W szkółkach nadleśnictw hoduje się ich w tej chwili 75 milionów sztuk. Niektóre (np. sosna) sadzone są jako jednoroczne, natomiast jodły, buki, jesiony, jawory czy dęby wymagają dłuższego (2-4 letniego) cyklu hodowli w szkółce.

Na zdjęciu: wyjmowanie sadzonek z gleby w szkółce leśnictwa Łówcza (Nadleśnictwo Narol). Jednoletnią sosnę po przesortowaniu wiąże się w pęczkach po 100 sztuk dołowane i przygotowane do odbioru. Tylko z tej szkółki leśnej w tym roku wydanych zostanie 2 miliony sadzonek do zalesień w Lasach Państwowych i gruntach prywatnych. Hoduje się tu aż 25 gatunków drzew rodzimych, Roztocze południowe jest bowiem krainą o bardzo urozmaiconych siedliskach. Wyróżniono tu aż 17 typów siedliskowych lasu i 30 gospodarczych typów drzewostanu.

Tekst i fotografia: Edward Marszałek