Turystyka sanatoryjno-wypoczynkowa

Bieszczadzkie Forum Europejskie z Leska rozpoczęło realizację projektu „Turystyka sanatoryjno- wypoczynkowa szansą Polańczyka i Schidnicy”. Jego końcowym elementem będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy tymi znanymi ośrodkami sanatoryjnymi na Podkarpaciu i na Ukrainie.

– Strona ukraińska oczekuje od nas organizacji profesjonalnych kursów dla właścicieli ośrodków wczasowych, pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców – mówi Magdalena Deszczyńska, koordynator projektu ze strony BFE. – Istotna częścią projektu jest zapoznanie partnerów ukraińskich ze standardami unijnymi dotyczącymi wyposażenia w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne i zabiegowe, co pozwoli na polepszenie świadczonych przez nich usług.
Projekt jest typowym projektem szkoleniowym mającym za zadanie podniesienie kwalifikacji właścicieli i kadry zarządzającej sanatoriów i ośrodków wczasowych w Schidnicy obok Truskawca, jednej z najpopularniejszych miejscowości sanatoryjnych na zachodniej Ukrainie. W Polańczyku, najbardziej znanej miejscowości uzdrowiskowej w Bieszczadach, poznają oni standardy, sposoby zarządzania i promocji w tego typu działalności. Jednocześnie właściciele ośrodków w Polańczyku będą mogli reklamować swoje usługi na zachodniej Ukrainie poprzez ośrodki w Schidnicy.
Kolejnym efektem będzie opracowanie internetowej bazy danych polskich i ukraińskich przedsiębiorców, które przyczynią się do nawiązania stosunków partnerskich już po zakończeniu realizacji samego projektu. Działaniom tym patronowały będą władze samorządowe tych miejscowości, które podpiszą umowę partnerską o długofalowej współpracy na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego obydwu obszarów.

Więcej informacji: Magdalena Deszczyńska – 013 469 62 72

Projekt „Turystyka sanatoryjno-wypoczynkowa szansą Polańczyka i Schidnicy” realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina