Twierdza Przemyśl dziedzictwem światowym

Forty Twierdzy Przemyśl zostaną wpisane na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Taka propozycja padła na spotkaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury oraz Generalnego Konserwatora Zabytków Ryszarda Miklińskiego z prezydentem Przemyśl Robertem Chomą, jego zastępcą Wiesławem Jurkiewiczem oraz z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków Mariuszem Czubą. W trakcie spotkania dokonano prezentacji głównych problemów konserwatorskich w naszym mieście i planów dotyczących zabytkowych nieruchomości – poinformował Witold Wołczyk z Biura Prezydenta Miasta Przemyśla. – Minister Mikliński podkreślał unikalność zabytku jakim są forty Twierdzy Przemyśl, a także możliwość wpisania całego zespołu twierdzy na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Wskazał też na konieczność jak najszybszej koordynacji działań władz poszczególnych gmin, na terenie których znajdują się forty, tak aby zabytki te miały przede wszystkim wartość użytkowo-turystyczną.
Na spotkaniu rozmawiano także o przyszłości Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i braku postępu prac przy budowie nowej siedziby. Minister obiecał pomoc w zorganizowaniu spotkania w tej sprawie z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Więcej o Fortach mogą Państwo dowiedzieć się w naszym dziale: http://www.forty.epodkarpacie.com