Twierdza Przemyśl na liście UNESCO?

Pojawił się pomysł wpisania na listę UNESCO twierdz z terenów całego cesarstwa austriackiego. Polskę reprezentowałyby dwie twierdze: Przemyśl i Kraków
– Chodzi o to, że obecnie wpisy na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO są ograniczane, bo jest na niej tak wiele obiektów, że powoli przestaje mieć ona znaczenie. Priorytetami są więc takie inicjatywy, które dotyczą obiektów transgranicznych oraz projekty wielonarodowościowe czy wielopaństwowe – takie jak ten związany z twierdzami – wyjaśnia Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków z Krakowa.
W przyszłym tygodniu w Sękowej w Małopolsce odbędzie się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielem komisji UNESCO.
Mariusz Czuba, podkarpacki konserwator zabytków, przestrzega, że procedury wpisu są długotrwałe. – Nie wiadomo jeszcze, kto ma zgłosić nasze twierdze na listę. Zazwyczaj zajmuje się tym minister kultury, ale ten projekt ma przecież obejmować twierdze z całego dawnego terenu cesarstwa – mówi Czuba.
Janczykowski nie ma wątpliwości, że minie kilka lat, zanim zostanie sformułowany wniosek o wpis na listę UNESCO.
Obydwie twierdze muszą mieć sensowny plan zagospodarowania. W przypadku fortów przemyskich może to być trudne. Przeszkodą mogą być problemy własnościowe.

Więcej o Fortach Twierdzy Przemyśl znajdziecie na www.forty.epodkarpacie.com