Zaproszenie do Sandomierza

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu pragnąc uczcić Rok Pielgrzymkowy Świętego Jakuba Apostoła bierze udział w organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie wystawie w Santiago di Compostela w Hiszpani a we wnętrzach Domu ks. Jana Długosza w Sandomierzu, gdzie mieszczą się nasze zbiory zaprezentowane zostaną cenne eksponaty związane z tematem pielgrzymowania.
W najbliższych dniach 07-09. 2004 (piątek, sobota niedziela) będzie można zobaczyć ukazujący biblijną wędrówkę Narodu Wybranego gobelin z XVI/XVII wieku, wykonany w Niderlandach (słynne warsztaty północnej Europy w których wcześniej powstały arrasy wawelskie). Zdobił pierwotnie wnętrze sandomierskiej kolegiat, obecnej bazyliki katedralnej .Według danych istniały cztery takie tkaniny. Ta jedyna zachowana z tematem wyjścia z Egiptu przedstawia szereg niezmiernie ciekawie ujętych scen pochodu. Na pierwszym planie ukazuje postać modlącego się Mojżesza wspartego na wiklinowym koszu z kamiennymi tablicami Bożych przykazań. W głębi Mojżesz laską zamyka wody morza, które pochłania wojska egipskie. Bogactwo detali, ukazanie postaci ich stroje, fałna i flora, cała forma ujęcia, technika wykonania i przebogata kolorystyka, to wszystko przywołuje w odbiorze malarskość renesansu. Dzieło to zachwyca i zawiera aktualne przesłanie dla nas wędrujących ku Ziemi Obiecanej.

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, od 10 maja zaprasza na wystawę hungariców z prywatnej kolekcji Akosa Engelmayera, ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce w latach 1990-1995. Pamiątki zbierane na terenie Polski przybliżają wspólne losy obu narodów.
Wystawa towarzyszy sesji naukowej zatytułowanej Węgry – Polska Wspólne Dziedzictwo zorganizowanej przez Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Oficjalne otwarcie odbędzie się dnia 10 maja o godz. 16, z udziałem J.E. Kardynała Petera Erdo – Prymasa Węgier i J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi.

Prezentowane na wystawie pamiątki obejmują książki z XVIII- XX w. ukazujące dzieje Węgier, historyczne mapy z XVII- XX w., wizerunki królów węgierskich i polskich. W kolekcji zwracają uwagę widoki miast węgierskich, w tym kilkanaście kolorowanych miedziorytów pochodzących z dzieła Civitates orbis terrarum G.Brauna i F. Hogenberga wydawanego w latach 1572-1617.
W kolekcji znajduje się również rycina z XVI w. z przedstawieniem drzewa genealogicznego cesarza Rudolfa II, króla Węgier w latach 1552-1612. Kolekcję uzupełniają liczne fotografie, pocztówki, a także pamiątki, w tym związane z postacią św. Jadwigi Królowej