Tarnowscy chcą ugody w Dukli

Hrabia Jan Tarnowski chce prowadzić rozmowy w sprawie dalszego użytkowania obiektów, które prawdopodobnie wrócą do byłych właścicieli Dukli. Chodzi przede wszystkim o te budynki, w których dzisiaj mieszczą sie placówki oświatowe i służby zdrowia. To samo dotyczy pałacu, gdzie ma swoją siedzibę Muzeum Historyczne.
Jan Tarnowski uczestniczył w rozprawie administracyjnej, która jest kontynuacją rozpoczętej już procedury związanej z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli Dukli. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego do Tarnowskich mają wrócić budynki ratusza, obecnej szkoły , poczty i ośrodka zdrowia. Od tego orzeczenia odwołał się jednak samorząd Dukli. Natomiast o ewentualnym zwrocie zespołu pałacowo-parkowego, zgodnie z wyrokiem NSA, zdecyduje wojewoda podkarpacki. Ma na to czas do30 czerwca.