Umowa na stok podpisana

19 stycznia br. w obecności Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy podpisana została umowa pomiędzy inwestorem zastępczym – Aqua Investment Sp. z o.o. a wykonawcą inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny: Stok Narciarski – Etap I”.
W wyniku niedawno rozstrzygniętego przetargu wykonawcą inwestycji wybrane zostało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów (lider), Elbud Sp. z o.o., Intop Sp. z o.o. Jako kryteria oceny ofert w przetargu brano pod uwagę m.in. cenę, termin wykonania, czas udzielanej gwarancji oraz czas reakcji serwisu. Zaproponowana przez wykonawcę cena ryczałtowa to 13.490.395, zł.
Przekazanie terenu wykonawcy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, a pierwsze prace ruszą, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zakończenie tegorocznego etapu prac przewidziane zostało na 20 września 2005r. Jeszcze w tym roku ukształtowane zostaną dwie trasy narciarskie o łącznej długości 1246 metrów (I – 452 m; II –794 m) i różnicy wysokości 105 metrów, wybudowana zostanie także kompletna infrastruktura do ich obsługi: oświetlenie, instalacja do naśnieżania, dwa odcinki kolei linowej długości 700 metrów, most nad ulicą Pasteura oraz parking przy ul. Sanockiej. Wybudowane zostaną także 3 stacje kolejki linowej: dolna, pośrednia i górna.