Utworzono Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie

Jednym z sześciu nowych leśnych kompleksów promocyjnych w kraju jest LKP „Lasy Bieszczadzkie”. Stosowne zarządzenie podpisał w ostatnich dniach Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych. To drugi, po „Lasach Birczańskich”, obszar na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie leśnicy będą prowadzić i promować zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierać badania naukowe i prowadzić edukację leśną społeczeństwa.
Jako pierwszy w Polsce w 1994 roku powstał LKP „Puszcza Białowieska”, zaś na bazie jego doświadczeń w następnych latach powoływano nowe obszary tego typu. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji.
– Idea leśnych kompleksów promocyjnych sprawdziła się w praktyce, stąd pojawił się pomysł, by upowszechniać ją również na obszarze Bieszczadów, gdzie właśnie ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i prowadzenie badań naukowych, stanowią bardzo istotny element działalności współczesnego leśnictwa – wyjaśnia Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Jestem przekonany, że nowy pomysł na promocję tych obszarów zaowocuje kolejnymi atrakcjami dla turystów i miejscowych. Pierwszym tego przykładem będzie zagroda pokazowa żubrów, którą wiosną 2012 roku otworzymy w Nadleśnictwie Stuposiany. Zaręczam, że w najbliższych latach wdrożymy jeszcze kilka projektów służących udostępnianiu bieszczadzkich lasów społeczeństwu.
LKP „Lasy Bieszczadzkie” obejmuje w całości Nadleśnictwo Stuposiany oraz częściowo lasy nadleśnictw: Cisna i Lutowiska. W sumie ma powierzchnię 24,2 tys. ha.
Celem LKP jest też osiąganie kompromisu między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna oraz wieloma funkcjami społecznymi i ekologicznymi, które pełni las. W wypracowaniu tego kompromisu pomagają rady naukowo-społeczne, działające przy każdym takim kompleksie. Zasiadają w nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.
Idea leśnych kompleksów promocyjnych jest rodzimym polskim pomysłem na promowanie ekologicznego leśnictwa. Jej jedynym odpowiednikiem w Europie jest koncepcja lasu modelowego realizowana w Szwecji. Polski pomysł spotkał się z uznaniem europejskich leśników i naukowców.
Edward Marszałek
Rzecznik RDLP w Krośnie