V po wojnie odpust w Łopience – Relacja i galeria zdjęć

W malowniczej scenerii złotej bieszczadzkiej jesieni – w niedzielę 3 X 2004 r. o godz. 11 – w odbudowanej z ruiny cerkwi unickiej w Łopience u stóp Łopiennika (1069 m) w Bieszczadach zebrali się przedstawiciele lokalnej społeczności bieszczadzkiej i liczni pielgrzymi z różnych miejsc Podkarpacia i Polski. Galeria: www.Lopienka2004.ePodkarpacie.com
Gospodarz tego niezwykłego miejsca – ks. Piotr Bartnik (kapłan sercem związany z górami i zarazem przewodnik beskidzki) przywitał serdecznie wszystkich pątników zapraszając do modlitwy i osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem oraz Jego Matką Maryją w Eucharystii. W słowie wstępnym uświadomił wagę odpustu dla rozwoju duchowego człowieka zapraszając do skorzystania z sakramentu pojednania.
Uroczystą Mszę Świętą celebrowało 3 kapłanów: Ojciec Stanisław Glista OFM – gwardian OO Franciszkanów z Sanoka, ks. Eugeniusz Suszek – misjonarz ze Stanów Zjednoczonych i ks. Mirosław Michaliszyn – kapelan obrządku ukraińsko-bizantyjskiego z Krakowa. Wraz z pielgrzymami modlili się za ludzi związanych z Bieszczadami: za dawnych mieszkańców tego miejsca oraz nieistniejących bieszczadzkich wiosek, za harcerzy i młodzież, za przewodników turystycznych i ratowników GOPR, za inicjatorów odbudowy tej świątyni i sponsorów, za przybyłych pielgrzymów i przedstawicieli samorządów bieszczadzkich.
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Wokalno-Muzyczny „TRAPIŚCI” z Mazowsza (artyści z Podkowy Leśnej i Milanówka k. Warszawy), a liturgię słowa harcerze z Hufca ZHP w Przeworsku. Niezwykle wzruszające było cytowanie przez nich wybranych modlitw wpisanych do Księgi Pamiątkowej cerkwi w Łopience (t. 1 – 10) przez odwiedzających to miejsce turystów z Polski i Europy.
Homilia wygłoszona przez głównego celebransa Ojca Stanisława Glistę z Sanoka, nawiązująca do związków zakonu OO Franciszkanów z Łopienką i ikonograficznych przedstawień Matki Bożej „umilenie” m.in. w kopii cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej uświadomiła obecność oraz wstawiennictwo Matki Bożej w Eucharystii.
Całość tego niecodziennego odpustu w pustkowiu i głuszy leśnej filmowała TV Rzeszów z Panem redaktorem Andrzejem Potockim. Obecni byli także przedstawiciele prasy i właściciele regionalnych portali internetowych: WWW.bieszczady24.pl, WWW.bieszczady.pl oraz WWW.ePodkarpacie.com
Po Eucharystii wystąpił z koncertem Zespół „Trapiści” dostarczając dalszych wzruszeń emocjonalnych poprzez uwielbienie Boga niepowtarzalnym, oryginalnym śpiewem o głęboko ewangelizacyjnej wymowie. Cytowane fragmenty poezji Wincentego Pola wprowadziły w nastrój wyciszenia, powagi i zadumy udzielającej się w tym szczególnym miejscu bieszczadzkiej krainy.
Warto również wiedzieć, iż kolejny odpust w Łopience mógł odbyć się m.in. dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Zbigniewa Kaszuby z Warszawy, który przez już wiele lat z grupą ludzi szczerego serca ( w ciszy i bez rozgłosu, z ogromną skromnością i pokorą) pracuje nad ocaleniem tego słynnego ongiś miejsca kultu religijnego w Bieszczadach. Daleko zaawansowane są już prace nad rekonstrukcją dzwonnicy, a wszelkie zebrane datki przeznaczane na zakup drewna i trwające nadal prace renowacyjne.
Tradycja odpustów w Łopience sięga XVIII stulecia. Dzięki relacjom Zygmunta Kaczkowskiego opisanym w „Mężu Szalonym” wiemy, iż w 1764 r. odbywały się w tym miejscu – według kalendarza juliańskiego – 3 odpusty rocznie: pierwszy 13 lipca – w święto apostołów Piotra i Pawła, drugi 29 VIII – w święto Zaśnięcia Matki Bożej (Wniebowzięcia Matki Bożej) i trzeci 28 IX – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Po odbudowie cerkwi w Łopience jesienne odpusty planowane na pierwszą niedzielę października nawiązują do tradycji święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Z uwagi na rosnące nimi zainteresowanie i coraz liczniejszy udział miłośników regionu rozważana jest koncepcja organizowania w najbliższej przyszłości dwóch odpustów: w lipcu dla turystów wypoczywających w regionie, w jesieni dla mieszkańców Bieszczadów i ludzi gór jako „modlitwy dziękczynienia” za wszelkie łaski otrzymywane od Boga Wszechmogącego.
W imieniu tegorocznych pątników przybyłych na odpust w Łopience pragnę serdecznie podziękować wszystkim kapłanom za wspólną modlitwę i okazaną miłość.
Osobom zaangażowanym w dalszą odbudowę tego miejsca życzymy wytrwałości i błogosławieństwa Bożego w podejmowanych pracach i przedsięwzięciach. Szczęść Boże!

Stanisław Orłowski
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”