VII OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

KOLBUSZOWSKI KLUB TURYSTYCZNY „SALAMANDRA” Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej zapraszają na: VII OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
1. Termin i miejsce:
3 – 5 kwietnia 2009 roku, Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Zespół Szkół nr 2, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa.
2. Organizatorzy:
– Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra” w Kolbuszowej przy Zespole Szkół nr 2
– Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej
3. Współorganizatorzy:
– Urząd Miasta w Kolbuszowej,
4. Sponsorzy:
– w miarę możliwości… będą jak zawsze…
5. Cel imprezy:
– upowszechnienie idei imprez na orientację (InO) wśród społeczności Kolbuszowej i okolic,
– spotkanie sympatyków turystycznych Imprez na Orientację, wspólna zabawa, współzawodnictwo, wymiana doświadczeń związanych z InO.
– poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych ziemi kolbuszowskiej,
– integracja środowiska związanego z imprezami na orientację,
6. Forma i kategorie imprezy:
– Kategoria TD – dziecięca (osoby urodzone w roku 1996 i później),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
– Kategoria TM – młodzieżowa (osoby urodzone w latach 1993 – 1995),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
– Kategoria TJ – juniorzy (osoby urodzone w latach 1990 – 1992),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespołach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
– Kategoria TS – seniorzy (osoby urodzone w roku 1989 i wcześniej),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) indywidualnie – 4 x 2 pkt do odznaki InO.
– Kategoria TF – rodzinna (rodzice z dzieckiem lub dziećmi), 1 etap (dzienny) w sobotę, 2 pkt do odznaki InO,
7. Teren i mapy:
Teren urozmaicony pod względem podłoża (miejscami podmokły, niewielkie wzgórza oraz pagórki), ogólnie płaski. Mapy aktualizowane w skali 1:10000, nietypowe.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
– zgłoszenie na załączonym formularzu do dnia 31 marca 2009 roku: (formularz), każda szkoła, instytucja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie 10 osób (5 zespołów). Jedynie gospodarz zawodów może zgłosić więcej zawodników.

a) na adres: KKT „Salamandra”, Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa
b) pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty wpisowej na konto:
Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”
36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 46
Bank Pekao S.A 79 1240 2627 1111 0000 3262 7705
z dopiskiem „Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO”.
9. Wpisowe jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach. Ksero odcinka potwierdzającego wpłatę prosimy dołączyć do zgłoszenia,

– Wysokość wpisowego:
Kat. TF/Kat. TD Kat. TM Kat. TJ Kat. TS
7/20 zł 30 zł 30 zł 30 zł
– młodzież niepełnoletnia uczestniczy w Mistrzostwach pod opieką pełnoletniego opiekuna – nauczyciela (opiekun płaci 50 % wpisowego). Jeżeli opiekun startuje w zawodach – pełna płatność.

10. Świadczenia:
– komplet map dla każdego zespołu,
– potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (4 x 2 pkt.),
– nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespołów w każdej z kategorii,
– dyplomy pamiątkowe dla każdego zespołu startującego w Mistrzostwach,
– nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna – prosimy o zabranie karimaty, śpiwora i miękkiego obuwia zamiennego),
– 2 obiadokolacje (w piątek i sobotę) – nie dotyczy kat. TF.

11. Program Mistrzostw:

3 kwietnia, piątek:
– od 17.00 – działalność sekretariatu, początek meldowania zespołów startujących w imprezie, otwarcie bazy Mistrzostw,
– 19.00 – 20.00 – obiadokolacja,
– 21.30 – 1.00 – 1 (nocny) etap,

4 kwietnia, sobota:
– 7.00 – 8.30 – praca sekretariatu,
– 10.00 – 15.30 – 2 i 3 etap (1 i 2 dzienny) + kat. TF,
– 15.30 – 18.30 – przerwa między etapami, obiad, Mistrzostwa Kolbuszowej w rzucie beretem,
– 19.00 – 22.30 – 4 etap (2 nocny),
– 22.30 – odpoczynek i czekanie na wyniki…
5 kwietnia, niedziela:
– 7.00 – 8.00 – praca sekretariatu, przyjmowanie ewentualnych reklamacji,
– 10.00 – oficjalne ogłoszenie wyników, uroczyste zakończenie Mistrzostw, rozdanie nagród i dyplomów,
– 11.00 – ostateczne zamknięcie bazy.
12. Kierownictwo Mistrzostw:
Kierownik zawodów: Łukasz Motylski,
Sędzia główny: Aleksander Czyż (PInO )
Sekretariat: Dorota Haptaś
Obliczenia: budowniczowie tras, Dorota Haptaś
Budowa tras:
TD: Michno Paweł, Cynar Monika, Sobolewska Justyna
TM: Fus Krzysztof, Micek Marcin, Cynar Monika, Sobolewska Justyna
TJ: Frącz Wojciech, Motylski Łukasz, Mirosław Marek
TS: Frącz Wojciech, Motylski Łukasz, Mirosław Marek,
TF: Paweł Michno
Obsługa zawodów: Młodzież z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”.
13. Postanowienia końcowe:
– uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt,
– Mistrzostwa odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
– zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
– za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność,
– osobom, które zgłoszą się do Mistrzostw, a nie pojawią się na starcie nie przysługuje zwrot wpisowego,
– za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
– uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów i bazy oraz do stosowania się do poleceń organizatorów,
– w czasie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania jakichkolwiek innych używek pod groźbą dyskwalifikacji i wydalenia z bazy.
– uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej. http://www.salamandra.gim2kolbuszowa.pl/do_zrodel_nilu
– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
14. Jak do nas dotrzeć?
– dojazd do Kolbuszowej z Rzeszowa autobusami PKS średnio co godzinę, (pociągi nie kursują od 6 lat)
– dojazd samochodem lub autokarem: od Rzeszowa (na rondzie jedziemy na Mielec i Tuszymę), od Sędziszowa Młp. (od ul. Piłsudskiego skręcamy w ul. Obrońców Pokoju) – możliwość zaparkowania samochodu na parkingu na terenie szkoły,
– baza znajduje się naprzeciwko Urzędu Miejskiego (czas dojścia z Dworca PKS do bazy ok. 20 min.)

Wszelkie uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] , lub telefonicznie: do organizatora zawodów: 0 661 209 234 lub na stronie KKT „Salamandra” http://www.salamandra.gim2kolbuszowa.pl/do_zrodel_nilu