W Kolbuszowej z szacunkiem do starych drzew

Aż 306 drzew – pomników przyrody zainwentaryzowano minionej jesieni na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa. W tym roku wszystkie zostaną poddane zabiegom dendrochirurgicznym. To pierwszy tego rodzaju projekt na tak dużą skalę realizowany w Lasach Państwowych.

Prace polegające na szczegółowych pomiarach średnic i wysokości oraz obmiarze rzutu ich koron trwały przez trzy miesiące. Wszystkie drzewa mają teraz swój własny numer, zaś założona ewidencja pozwala na łatwą lokalizację tych obiektów w terenie. Całość czynności wykonali pracownicy nadleśnictwa: Stanisław Peret – specjalista w dziedzinie inwentaryzacji starych drzew i Natalia Wrona. Pomierzono i opisano 299 dębów, trzy graby, trzy buki i jedną lipę szerokolistną. Najgrubszym z pomników okazał się dąb o obwodzie 530 cm, rosnący nieopodal biura Nadleśnictwa.
Wszystkie żywe pomniki zostaną poddane w tym roku zabiegom konserwatorskim w ramach zainicjowanego przez kolbuszowskich leśników projektu pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa”, który będzie realizowany przez nadleśnictwo we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.
– Termin zakończenia konserwacji wszystkich 306 drzew umowa określa na marzec 2011 roku, ale chcielibyśmy zakończyć prace już jesienią tego roku, na przykład przed 10 października, kiedy to świat obchodzi Święto Drzewa – deklaruje Bartłomiej Peret, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, inicjator projektu. – Wiele będzie oczywiście zależeć od ekspertyzy dendrologicznej, na podstawie której chirurdzy drzew przeprowadzą ich konserwację.
Łączny koszt przedsięwzięcia to 390 tysięcy złotych. Stosowne porozumienie, podpisane 18 września 2009 roku, pozwoli przeznaczyć na ten cel 85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie