Zaproszenie do Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Rynek 9

Kilka słów o wystawie – Wystawa zainstalowana w podziemiach Muzeum Historii Miasta Przemyśla poświęcona jest zabytkom archeologicznym przemyskiego muzeum i historii ich pozyskania. W 3 salach będzie można zobaczyć różnorodne chronologicznie i materiałowo przedmioty kultu i użytku codziennego, biżuterię pradziejową i wczesnośredniowieczną, militaria od epoki kamienia aż po okres nowożytny. Oprócz zabytków prezentowanych już na wystawach archeologicznych, pokazane zostaną po raz pierwszy m.in. wybrane zespoły grobowe z wielkich cmentarzysk pradziejowych, wyposażenie warsztatu rogowiarskiego z okresu rzymskiego oraz wiele innych. Zabytkom towarzyszyć będą informacje oraz zdjęcia z badań wykopaliskowych prowadzonych na ważniejszych stanowiskach archeologicznych, a także zdjęcia pierwszych ekspozycji muzealnych raz ważniejszych obiektów archeologicznych.
Serdecznie zapraszamy