W minionym roku w lasach Podkarpacia przybyło 5 nowych rezerwatów

W roku 2004 Wojewoda Podkarpacki utworzył na terenie Lasów Państwowych 5 nowych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 153,63 ha.
W Nadleśnictwie Kołaczyce ochroną objęto szczytowe partie góry Liwocz (rezerwat „Liwocz”) o powierzchni 84,23 ha. Występują tu zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza Ciężkowickiego oraz stanowiska roślin i zwierząt chronionych.
Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma utworzono rezerwat „Końskie Błota” obejmujący obszary podmokłe ze stanowiskami rzadkich gatunków chronionych: grzybień biały, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty. Wśród mchów torfowiskowych można wypatrzyć owadożerną rosiczkę. Na powierzchni 20,20 ha występują tu różne środowiska przyrodnicze: wody otwarte, bagna, torfowiska, lasy, łąki i pastwiska.
W Nadleśnictwie Brzegi Dolne, na zboczach góry Koziniec, utworzono rezerwat leśny o nazwie „Koziniec”, o powierzchni 28,68 ha, obejmujący zalesione zbocza z licznymi odsłonięciami i wychodniami skalnymi. Występują tu rzadkie rośliny: tojad mołdawski, złocień podbaldachowy, buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny, listera jajowata a także gnieźnik leśny -bardzo oryginalny, bezzieleniowy, pozbawiony liści storczyk. Roślina ta, pozbawiona chlorofilu, może żyć wyłącznie dzięki pasożytowaniu na grzybach, od których pobiera wodę, sole mineralne i substancje organiczne. Występują tu też rośliny kserotermiczne. Teren ma duże walory krajobrazowe i stanowi otoczenie Zalewu w Myczkowcach.
Dwa kolejne rezerwaty utworzono w lasach Nadleśnictwa Lubaczów. Są to „Moczary” o powierzchni 12,25 ha i „Kamienne” o powierzchni 8,27 ha. Pierwszy z nich obejmuje teren wilgotnego grądu subkontynentalnego z wyjątkowo bogatym stanowiskiem czosnku siatkowatego, drugi zaś obejmuje fragment świetlistej dąbrowy z bogatym runem. Wszystkie rezerwaty utworzono dla zachowania tych cennych fragmentów lasu dla celów naukowych i dydaktycznych.
Na mocy wydanych rozporządzeń wojewoda zabronił w utworzonych rezerwatach m. in.: polowania, płoszenia zwierzyny, wysypywania odpadów, zmiany stosunków wodnych, wydobywania skał i minerałów, palenia ognisk, prowadzenia działalności handlowej, biwakowania i ruchu pieszego poza wyznaczonymi trasami.
W lasach RDLP Krosno istnieje już 72 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 10074 ha.
tekst i fotografie EdMarszałek