W niedzielę, 15 maja Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza na imprezy organizowane w Przemyślu i T

15.05, godz. 11.00 – sala widowiskowa Centrum Kulturalnego, ul. Konarskiego 9
wstęp wolny
XXV Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”
Konfrontacje artystycznych dokonań dziecięcych zespołów tańca ludowego z terenu południowo-wschodniej Polski. 13 zespołów z województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego zaprezentuje swoje umiejętności w suitach tanecznych, tańcach narodowych i zabawach tanecznych. Najlepszemu zespołowi Komisja Artystyczna, w której skład wejdą znani i cenieni choreografowie przyzna Tytuł Laureata Przeglądu. Gościnnie wystąpi słowacki Zespół „Chemloňačik” z Humennego.

15.05, godz.14.00 – Park w Tyniowicach (gm. Roźwienica)
wstęp wolny
„Majówka z Familią”
Organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Ludowych „Familia” z Rudołowic
W programie oprócz Zespołu Pieśni i Tańca „Familia” z Rudołowic wystąpi Kapela Ludowa z Tarnogrodu (woj. lubelskie), Kapela Podwórkowa „Misie” z Husowa (pow. łańcucki) oraz Zespół Pieśni i Tańca ze Słowacji. Ponadto organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. kiermasz sztuki ludowej i jadła tradycyjnego, zabawę taneczną z udziałem zespołu „PRO-LIFE”. Impreza organizowana jest pod patronatem Wójta Gminy Roźwienica i Starosty Jarosławskiego.