Wakacyjne spotkania z przyrodą w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Program edukacji ekologicznej „Wakacyjne spotkania z przyrodą” ma na celu uwrażliwianie na piękno przyrody oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych dotyczących regionu, kraju – w tym promocja parków narodowych, Europy i świata. Skierowany jest do osób spędzających urlop w naszym regionie oraz mieszkańców bieszczadzkich miejscowości. Odbiorcami są osoby dorosłe i młodzież.
Spotkania odbywają się w sali audiowizualnej Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego BdPN w Ustrzykach Dolnych, w każdy piątek wakacji o godz. 18.00, dla zainteresowanych, wstęp wolny. Prelekcje o tematyce przyrodniczej i kulturowej, ilustrowane przeźroczami, fotografiami, filmami i prezentacjami multimedialnymi prowadzą zaproszeni specjaliści. Po zakończeniu prelekcji odbywa się dyskusja dająca możliwość uczestnikom aktywnego uczestnictwa w programie

Program spotkań:
22 lipca 2005 r. piątek godz. 18.00 –
URODA GORĄCYCH I ZIMNYCH PUSTYŃ
prof. dr hab. Stefan Skiba –Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

29 lipca 2005 r. piątek godz. 18.00
WALORY PRZYRODNICZE POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
mgr Andrzej Różycki – Poleski Park Narodowy

5 sierpnia 2005 r. piątek godz. 18.00
ŚWIAT ROŚLIN BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
dr Tomasz Winnicki – Bieszczadzki Park Narodowy

12 sierpnia 2005 r. piątek godz. 18.00
KULTURA ORAZ PRZYRODA CZARNOHORY I HUCULSZCZYZNY
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – Katedra Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Krakowie

19 sierpnia 2005 r. piątek godz. 18.00
PIENINY – PRZYRODA I KULTURA
mgr Maciej Szajowski – Pieniński Park Narodowy

26 sierpnia 2005 r. piątek godz. 18.00
WALORY ŚRODOWISKA ABIOTYCZNEGO
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO I ICH OCHRONA
dr Ryszard Prędki – Bieszczadzki Park Narodowy