Wątki Folkloru Ludowego w Starym Dzikowie

6 lutego 2011 r. zapraszamy do Starego Dzikowa w powiecie lubaczowskim, gdzie od godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury rozpocznie się IX Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”. Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów związanych z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinnych ceremonii z terenu Pogranicza Nadsańskiego.
Grupy obrzędowe z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego poprzez prezentacje scenicznych widowisk kultywują dawne zwyczaje, przekazując tym samym młodszym pokoleniom i środowiskom twórczym wartościowe treści składające się na dziedzictwo kulturowe wsi polskiej. W Starym Dzikowie będzie można zobaczyć m.in. „Skubaczki” w wykonaniu Zespołu „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego, „Wieczór wigilijny” w wykonaniu Zespołu „Piganeczki” z Pigan, „Majówkę pod krzyżem”, którą zaprezentuje Zespół KWG z Moszczanicy.
Imprezę organizuje Centrum Kulturalne w Przemyślu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Dzikowie, Wójtem Gminy Stary Dzików, Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Patronat honorowy nad przeglądem objął Starosta Lubaczowski, patronat medialny sprawują: Gazeta Codzienna „Nowiny” i portal „Nowiny24”, tygodnik „Życie Podkarpackie” oraz „Kurier Lubaczowski”. Sponsorem imprezy jest Karpacka Spółka Gazownictwa.
W programie oprócz prezentacji konkursowych grup obrzędowych, występ zaproszonego zespołu „Graboszczanie” z Grabownicy, wykład etnografa – dr. Andrzeja Karczmarzewskiego, podsumowanie prezentacji, wręczenie nagród. Dla widzów wstęp wolny.

J.N.